Velkommen til oss i Træet barnehage


Vi er en kommunal barnehage som ligger i Kjerrgarden, nord på Askøy. Vi ligger idyllisk til med flotte turområder rundt oss. Træet skule er nærmeste nabo, og vi samarbeider tett med skolen om overgang fra barnehage til skole.

Vårt motto er "Vi kan, vi vil, vi får det til - en trygg barnehage for alle!"

I tråd med lov om barnehager og rammeplan vektlegger vi å:

 • skape trygghet
 • skape vennskap
 • legge til rette for den gode barndom

  Gå gjerne også inn på vår facebookside.

 

Hvorfor søke plass hos oss?


Vi er en liten, to-avdelings barnehage som vektlegger samarbeid og fellesskap for små og store. Avdelingene samarbeider tett, og barn og personale i hele barnehagen kjenner hverandre godt.

Vi starter og avslutter dagene sammen på fellesrommet vårt, Bestaståvo.  

Samarbeid og fellesskap handler også om kontakt barnehage-hjem, og som en liten barnehage kommer vi «tett på» og jobber for et godt samarbeid med foreldre / foresatte for en bedre barnehagehverdag.

Satsingsområdene våre er «vennskap og sosial kompetanse» og «natur og miljø».

Vi er aktive brukere av naturen og nærmiljøet, og vi benytter oss av turområdene «Hekseskogen», Berlandsskogen, Gården, rundt Træet, Stølen m.m.

Barnehagens verdier «fellesskap, omsorg, trygghet, respekt, medmenneskelighet» er grunnlaget for alt vi gjør, og skal prege våre møter med barn, foreldre, kolleger og andre samarbeidspartnere.

I årsplanen vår kan du lese mer om våre mål, satsingsområder, og hvordan vi arbeider for å fremme barns utvikling og trivsel.

Lenke til:

pdf Træet barnehage årsplan 2020 2021 (1.99 MB)

pdf Verdidokument (465 KB)

Kontakt


Barnehagens styrer: Kari Syltøy

Telefon: 400 21 392 (tast 3)

E-post:

Barnehagens adresse: Berlandsvegen 44, 5314 Kjerrgarden

Avdelinger


Avdeling: Nordaståvo

Telefon: 400 21 392 (tast 1)

Mobil: 970 51 734

Avdeling: Søraståvo

Telefon: 400 21 392 (tast 2) 

Mobil: 970 51 735

Råd og utvalg


Foreldrerådet består av alle foreldre / foresatte i barnehagen.

Arbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter fra hver avdeling.

I samarbeidsutvalget (SU) for Træet barnehage er:

 • to foreldrerepresentanter – André Berland og Aina Kjerrgård
 • to personalrepresentanter – Beatrix Heimnes og Sidsel Strømmen
 • politisk representant – Nina Fauskanger

Styrer informerer og legger frem saker av betydning for SU.

Nøkkelinformasjon


 • Antall avdelinger: 2 
 • Åpningstid fra 7 til 16:30

Barnehagen er stengt

Betaling

 • Pris: Fra 1. januar 2021 er maksimalpris 3 230 kroner pr. måned
 • Pris for mat: 260,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

 • Målinger av foreldretilfredshet og annen faktainformasjon finner du på Barnehagefakta: Træet barnehage

Felles for alle kommunale barnehagene i Askøy


 

Planleggingsdager endrer seg fra år til år. Last ned skole- og barnehageruten fra lenken til høyre på skjermen

Oversikt over barnehagetilbudet i Askøy

Kvalitet i barnehagene

Vedtekter kommunale barnehager

Søke og bytte plass

Brosjyre: Partnerskap mot mobbing

Mobbeombudene i Norge

Nyttige lenker


Rammeplan for barnehager

Lov om barnehage

Barnehage.no