Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8

Velkommen til vår barnehage


Ramsøy barnehage er kommunal og ligger i flotte maritime omgivelser med nærhet til natur, sjø, holmer og skjær helt vest i Askøy kommune. Barnehagen har to avdelinger, Krabbe for barn i alderen 0-3 år og Sjøstjerne for barn i alderen 2-6 år. Barnehagen har store gode lokaler med egen gymsal, bibliotek, atelier og båt. Vi er godt utstyrt med digitale verktøy som støtter opp om barnas læreprosesser og bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Det er kort vei til sjø, skogsområde med leirplass og gapahuk, ballbinge og idrettsplass. Uteplassen vår er oversiktlig og delt inn i ulike soner der vi har lekeapparater grillhytte, drivhus og gapahuk. Vi hører til Hanøy skolekrets og har et  godt samarbeid med Hanøy skole. 

Besøk gjerne vår facebookside.

Slik jobber vi


Vi legger til rette for at barna skal få allsidig kompetanse, utvikle gode relasjoner, knytte vennskap og få ta del i og medvirke i fellesskapet. Barnehagen fremmer demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. Vi legger til rette for at barna skal få gode og varierte erfaringer fra vårt maritime nærområde. Vi utforsker fjærene på øyen på turene våre, studerer dyre- og plantelivet. Vi drar på båtturer der fokuset er å skape gode opplevelser, fiske, bli kjent med båtlivet og utforske nærområdene utenfor Ramsøy. Ramsøy har tidligere vært en typisk fiskerbygd. Det er fremdeles noen som fisker og daglig kommer inn med fangst som vi kan studere på nært hold. Rett utenfor området til barnehagen ligger et gammelt vrak som er poppulært for dykkere. Det er spennende å se på dykkere som gjør seg klar for dykking, og noen ganger kan vi også se fangsten de kommer tilbake med. Vi jobber mot at barna skal få et rikt begrepsapparat knyttet til maritime ord og uttrykk. Det maritime skal prege våre satsingsområder.

Disse er:

  • Livsmestring og folkehelse
  • Språk og kommunikasjon

Personalet har god kompetanse om læringsmiljøet i barnehagen. Vi legger stor vekt på å skape gode relasjoner mellom barna og mellom de voksne og barna. Vi vektlegger et varmt og inkluderende miljø, fritt for mobbing og krenkelser. Vi deler ofte barnegruppen i mindre grupper, her har vi fokus på vennskap, sosial kompetanse, varierte språklige aktiviteter, fysisk aktivitet og lek.

Visjonen vår er : "Tett på menneskene, tett på utviklingen". Barnehagen jobber etter kommunen sine felles verdier, disse er Raus - Interessert - Modig - Kompetent.  

Vi er er kontinuerlig i endring og utvikling for å kunne gi et best mulig tilbud til barn og foreldre. Vi følger Askøy kommune sine handlingsplaner og kursrekker. Vi vektlegger et godt arbeidsmiljø der de ansatte trives og har en høy faglig kompetanse.

 

Årsplan for 2019 - 20


Her er vår nye årsplan og spennende årplan for det kommende barnehageåret.

document ÅRSPLAN 2019 2020 (2.71 MB)

 

Kontakt


Barnehagens styrer: Siren Kvist Holm

Telefon: 56 15 86 44

E-post:

Barnehagens adresse:

Ramsøyvegen 214

5310 Hauglandshella

Avdelinger


Sjøstjerne:

Telefon: 56 15 86 44

Førskolegruppen:

Telefon: 56 15 86 44

Råd og utvalg


Samarbeidsutvalget:

Foreldrerepresentanter: Anne Skaar Ludvigsen og Tone Duesund

Personalrepresentanter: Hanne Madsen og Linda Larsen

Eiers representant, politisk: Morten Georg Isaksen

Styrer legger frem saker av betydning for SU

Nøkkelinformasjon


Antall avdelinger: 2

Åpningstid : 07.00 - 16.30

Barnehagen er stengt:

  • Helge- og høytidsdager, samt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenges barnehagen klokken 12. 

  • Planleggingsdager

Pris: kr 3135,- pr. måned

Pris for mat: 350,- pr. måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Foreldretilfredshet og annen faktainformasjon på Barnehagefakta

Felles for alle de kommunale barnehagene i Askøy


Planleggingsdager endrer seg fra år til år. Last ned skole- og barnehageruten fra lenken til høyre på skjermen

Oversikt over barnehagetilbudet i Askøy

Kvalitet i barnehagene

Vedtekter kommunale barnehager

Søke og bytte plass

Brosjyre: Partnerskap mot mobbing

Mobbeombudene i Norge

 

Nyttige lenker


Rammeplan for barnehager

Lov om barnehage

Barnehage.no

Back to top