• 9

Kleppestø barnehage


Vi er en kommunal barnehage som ligger sentralt til i Kleppestø, med Kleppestø barneskole som nærmeste nabo. Det er kort vei til de fleste offentlige kontor og institusjoner, legesenter, kunstgressbane, biblioteket, div. skoler, SFO og andre barnehager. Ønsker vi å dra på lengre turer, har vi flere naturområder som Kolbeinsvarden, Dyrdalsfjellet, Bergheim og Birkafjellet i nærmiljøet vårt. 

Slik jobber vi


«Kleppestø barnehage er en barnehage som jobber med oppbygging og vedlikehold av relasjoner mellom alle mennesker.»

Kleppestø barnehage skal være en barnehage som er preget av tillit, trygghet og trivsel, som igjen fører til økt kvalitet. Relasjonsarbeidet i barnehagen gir oss kunnskap om hvordan vi bygger opp en mellommenneskelig trygghet slik at mennesker kan samspille på en positiv måte. Vi bygger vårt samarbeid på Jan Spurkelands teorier om relasjonskompetanse.

Vårt arbeid med relasjoner tar utgangspunkt i radarhjulet, som gir en oversikt over 14 delferdigheter innen relasjonskompetanse.

Vi er organisert inn i småbarnsavdelinger, søskengruppe og storbarnsavdelinger. Ved å organisere avdelingene slik, kan vi imøtekomme ulike typer behov for både barn og foreldre

  • Småbarnsavdelinger, 0-3 år: Dovregubben og Trolltoget
  • Storbarnsavdelinger, 3- 6 år: Blåbærli og Tryllestaven
  • Aldersblandet avdeling, 0-6 år: Haugtussa

Vi har et stort fellesrom som heter Trollsalen. Dette brukes til felles aktiviteter med hele barnehagen, ulike grupper i løpet av uken og vi starter sammen her på morgenen.

På uteområdet i barnehagen vår, har vi disser, seilebane og klatrevegg. Like ved barnehagen har vi et naturområde som kalles Haugen, hvor vi har satt opp grillhytte, disse og ildsted.  Grillhytten har også fått navn etter Edvard Grieg. Den heter Komponisthytten.

Gå gjerne inn på vår facebookside.

Kontakt


Barnehagens styrer:

Tove Kaland

Telefon: 56 15 53 30

E-post: Tove Kaland

Barnehagens adresse: Ranavegen 9, 5300 Kleppestø

Avdelinger


Tryllestaven ( 3-6 årsavdeling) 

Telefon: 56 15 53 31

Mobil: 409 14 037

Blåbærli ( 3-6 årsavdeling)

Telefon: 56 15 53 32

Mobil: 409 14 034

Haugtussa (1-6 årsavdeling)

Telefon: 56 15 53 33

Mobil: 409 14 033

Trolltoget (1 - 3 årsavdeling)

Telefon: 56 15 53 35

Mobil: 409 14 035

Dovregubben (1-3 årsavdeling)

Telefon: 56 15 53 36

Mobil: 409 14 036

Råd og utvalg


Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen.

Arbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter fra hver avdeling.

Samarbeidsutvalg for Kleppestø barnehage består av:

  • To foreldrerepresentanter
  • To personalrepresentanter
  • En eier-representant (politisk)

Styrer informerer og legger frem saker av betydning for SU.

Nøkkelinformasjon


Antall avdelinger: 5

Åpningstid: 7:15 til 16:45

Barnehagen er stengt:

- Jul- og nyttårsaften
- Barnehagen stenger kl 12:00 dagen før skjærtorsdag.

Barnehagen er stengt fem planleggingsdager i året.

Betaling:

Pris: kr 2 990,- pr. måned. Fra 1. august 2019 er prisen kr 3 040,-

Pris for mat: 300,- pr mnd

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Felles for alle de kommunale barnehagene i Askøy


Planleggingsdager endrer seg fra år til år. Last ned skole- og barnehageruten fra lenken til høyre på skjermen

Oversikt over barnehagetilbudet i Askøy

Kvalitet i barnehagene

Vedtekter kommunale barnehager

Søke og bytte plass

Brosjyre: Partnerskap mot mobbing

Mobbeombudene i Norge

Nyttige lenker


Rammeplan for barnehager

Lov om barnehage

Barnehage.no

Er det andre lenker dere vil skal inn her, send inn forslag?