• h1 (1)

Velkommen til vår barnehage


Hanøy- Forum er en kommunal barnehage fordelt på to hus. Hanøy har tilholdssted i Hanøy Samfunnshus, og Forum holder til i idrettshallen Askøy Forum på Ravnanger. Det er to avdelinger i hvert hus med søskengrupper med barn fra 0-6 år. Vi har felles administrasjon og et tett samarbeid mellom husene.

Våre to barnehagehus disponerer lokaler, uteområder og nærområder som innbyr til motorisk aktivitet, turer og lek. Hanøy har stor gymsal, fine ute områder med bålplass som gir positive natur og matopplevelser. Forum har egen idrettshall som vi disponerer i åpningstiden. Der er det også idrettsbaner og fotballbaner utenfor.

OBS: Ved søknad om barnehage plass, søkes det til Hanøy barnehage og/eller Askøy Forum barnehage.

Se hvor fint vi har det i Hanøy - Forum barnehage, gå gjerne også inn på vår facebookside.

Avdeling Hanøy

 

Avdeling Forum

 

Hvorfor velge Hanøy-Forum barnehage 

Vi vet at trygghet og omsorg er grunnlag for all læring og utvikling. Vi tilbringer mye tid med ditt barn og blir viktig i ditt barns hverdag. Hos oss har alle barn et trygt og godt læringsmiljø der leken har en sentral plass, med aktive, engasjerte og nære voksne.

Vår visjon:

«Se vi klarer, se vi kan, vi lærer med kroppen dagen lang.»

Med dette som utgangspunkt og vår forståelse av at aktive barn lærer og utvikler seg best, har vi et stort fokus på fysisk aktivitet i hverdagen

Hanøy- Forum sitt viktigste verktøy er voksne som er i stadig utvikling, er kompetente og ser det enkeltes barns behov.

Slik jobber vi


Vårt barnesyn er essensielt i alt vi jobber med:

«Barndom er en livsfase med egenverdi. Barndom kan ikke forseres , den kan ikke tas igjen, den må få ta sin tid.»

Språk, sosialkompetanse og motorikk inne og ute er våre satsingsområder.   

Barnehageåret 2018-2019 er årssyklusen og bærekraftig utvikling hovedtema for vår aktivitetsplan. Endringer som skjer i naturen, årstider, merkedager og høytider vil bli jobbet med gjennom året.

Kontakt


Felles nummer til barnehagen:  989 07 790    (kan ikke brukes til meldinger)

Administrasjon:

Barnehagens styrer: Ann-Iren Haugland Solberg

Telefon: 989 07 790 tast 1

Mobil: 954 39 433

Assisterende styrer: Susanne Langøy Dolvik

Telefon: 989 07 790  tast  1

Mobil: 482 21 471

E-post:     

Barnehagens adresse:

Hanøyvegen 377

5310 Hauglandshella

Avdelinger


Avdelinger Hanøy, tast 2

Tast 1: Huldrestuen

Tast 2: Trollstuen

Avdelinger Forum, tast 3

Tast 1: Gurihaugen

Tast 2: Litleåsen

Råd og utvalg


Samarbeidsutvalget:

 • Personalrepresentanter: Reidun Nilsen, Bente S. Haugland og Marianne Løland

 • Foreldrerepresentanter: Kristin Lohne, Isabelle Nilsen, Ine Kristine Skare Gustafsen og Katrine Buen

 • Politisk representant: Arnt Erik Gangås

 • Styrer informerer og legger frem saker av betydning for samarbeidsutvalget

Arbeidsutvalg med to representanter fra hver avdeling:

 • Trollstuen: Susanne Tollefsen og Kristin Lohne

 • Huldrestuen: Isabelle Nilsen og Anette Haugland

 • Gurihaugen: Ine Kristine Skare Gustafsen og Anita Jensen

 • Litleåsen: Katrine Buen og Izabela Kulcyk

Nøkkelinformasjon


Åpningstid : Fra 1/2- 2020 kl: 07.00 - 16.30

Antall avdelinger/baser: 4

Barnehagen er stengt:

 • Julaften og nyttårsaften
 • fra kl.12.00 dagen før skjærtorsdag
 • fem planleggingsdager (Last ned pdf-vedlegget til denne artikkelen.)

Betaling

Pris: kr 3135,- pr. måned. 

Pris for mat: 350,-

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Foreldretilfredshet og annen faktainformasjon om barnehagen finner du på Barnehagefakta

 

Felles for alle de kommunale barnehagene i Askøy


Planleggingsdager endrer seg fra år til år. Last ned skole- og barnehageruten fra lenken til høyre på skjermen

Oversikt over barnehagetilbudet i Askøy

Kvalitet i barnehagene

Vedtekter kommunale barnehager

Søke og bytte plass

Brosjyre: Partnerskap mot mobbing

Mobbeombudene i Norge

Nyttige lenker


Rammeplan for barnehager

Lov om barnehage

Barnehage.no