Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Velkommen til vår barnehage


Hanøy- Forum er en kommunal barnehage fordelt på to hus. Hanøy har tilholdssted i Hanøy Samfunnshus, og Forum holder til i idrettshallen Askøy Forum på Ravnanger. Det er to avdelinger i hvert hus med søskengrupper med barn fra 0-6 år. Vi har felles administrasjon og et tett samarbeid mellom husene.

Våre to barnehagehus disponerer lokaler, uteområder og nærområder som innbyr til motorisk aktivitet, turer og lek. Hanøy har stor gymsal, fine ute områder med bålplass som gir positive natur og matopplevelser. Forum har egen idrettshall som vi disponerer i åpningstiden. Der er det også idrettsbaner og fotballbaner utenfor.

OBS: Ved søknad om barnehage plass, søkes det til Hanøy barnehage og/eller Askøy Forum barnehage.

Se hvor fint vi har det i Hanøy - Forum barnehage, gå gjerne også inn på vår facebookside.

Avdeling Hanøy

 

Avdeling Forum

 

Hvorfor velge Hanøy-Forum barnehage 

Vi vet at trygghet og omsorg er grunnlag for all læring og utvikling. Vi tilbringer mye tid med ditt barn og blir viktig i ditt barns hverdag. Hos oss har alle barn et trygt og godt læringsmiljø der leken har en sentral plass, med aktive, engasjerte og nære voksne.

Vår visjon:

«Se vi klarer, se vi kan, vi lærer med kroppen dagen lang.»

Med dette som utgangspunkt og vår forståelse av at aktive barn lærer og utvikler seg best, har vi et stort fokus på fysisk aktivitet i hverdagen

Hanøy- Forum sitt viktigste verktøy er voksne som er i stadig utvikling, er kompetente og ser det enkeltes barns behov.

Slik jobber vi

Barnesyn handler om hvordan vi møter barn. I vår barnehage handler dette om:
 barn ses på som kompetente og aktive deltagere i eget liv
 alle er like verdifulle  alle blir sett og hørt ut fra den de er
 alle blir møtt med respekt, forståelse og anerkjennelse
 alle sin tanker og følelser tas på alvor
 barna står i sentrum for alt som foregår i barnehagen

Barnehageåret 2020-2021 er årssyklusen og bærekraftig utvikling hovedtema for vår aktivitetsplan. Den vil stå sentralt og være med på å styre hvilke tema og hvilke aktiviteter det jobbes med, til enhver tid. Dette betyr endringer som skjer i naturen, årstider, merkedager og høytider vil bli jobbet med når tiden er der. 

Gjennom vårt fokus på språk, sosialkompetanse og motorisk lek ute og inne, har vi valgt å fordype oss i språklig mangfold og det matematiske språket dette året. 

Kontakt


Felles nummer til barnehagen:  989 07 790    (kan ikke brukes til meldinger)

Administrasjon:

Barnehagens styrer: Ann-Iren Haugland Solberg

Telefon: 989 07 790 tast 1

Mobil: 954 39 433

Assisterende styrer: Susanne Langøy Dolvik

Telefon: 989 07 790  tast  1

Mobil: 482 21 471

E-post:     

Barnehagens adresse:

Hanøyvegen 377

5310 Hauglandshella

Avdelinger


Avdelinger Hanøy, tast 2

Tast 1: Huldrestuen

Tast 2: Trollstuen

Avdelinger Forum, tast 3

Tast 1: Gurihaugen

Tast 2: Litleåsen

Råd og utvalg


Samarbeidsutvalget:

 • Personalrepresentanter: Reidun Nilsen, AnnChristin Nilsen og Marianne Løland

 • Foreldrerepresentanter: Tone Fondevik, Inger-Nella Knutsen, Susanne Tollefsen og Anette Haugland

 • Politisk representant: Arnt Erik Gangås

 • Styrer informerer og legger frem saker av betydning for samarbeidsutvalget

Arbeidsutvalg med to representanter fra hver avdeling:

 • Trollstuen: Susanne Tollefsen og Stine Yttervoll Lepsøy

 • Huldrestuen: Anette Haugland og Kristine Alette Jønsson

 • Gurihaugen: Inger-Nella Knutsen og Silje Fromreide 

 • Litleåsen: Izabela Kulcyk og Tone Fondevik

Nøkkelinformasjon


Åpningstid : Fra 1/2- 2020 kl: 07.00 - 16.30

Antall avdelinger/baser: 4

Barnehagen er stengt:

 • Julaften og nyttårsaften
 • fra kl.12.00 dagen før skjærtorsdag
 • fem planleggingsdager (Last ned pdf-vedlegget til denne artikkelen.)

Betaling

Pris: kr 3230,- pr. måned. 

Pris for mat: 350,-

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Foreldretilfredshet og annen faktainformasjon om barnehagen finner du på Barnehagefakta

 

Felles for alle de kommunale barnehagene i Askøy


Planleggingsdager endrer seg fra år til år. Last ned skole- og barnehageruten fra lenken til høyre på skjermen

Oversikt over barnehagetilbudet i Askøy

Kvalitet i barnehagene

Vedtekter kommunale barnehager

Søke og bytte plass

Brosjyre: Partnerskap mot mobbing

Mobbeombudene i Norge

Nyttige lenker


Rammeplan for barnehager

Lov om barnehage

Barnehage.no

Back to top