Furuly barnehage- "Med lekelyst og forskertrang"


Vi er en kommunale barnehage som ligger i flotte omgivelser på østsiden av Askøy, på Strømsnes. Vi har et gjennomgående friluftsfokus. Gjennom omsorg, lek og læring i naturen vil vi gi barna en sunn og trygg oppvekst med vekt på naturglede, miljøvern, medvirkning, fysisk aktivitet og helse. I nærmiljøet har vi sansehage, bondegård, terapibad og god tilgang på fantastiske turområder. Vi har også opparbeidet en leirplass med lekemuligheter og egen lavvo og gapahuk.

Gå gjerne inn på vår facebookside.

 

Slik jobber vi


I Furuly barnehage ivaretar vi hvert enkelt barn ved å tilrettelegge for et godt utviklingsmiljø, faglig og sosialt. Vi møter hvert enkelt barns uttrykk og behov på en måte som virker oppbyggende og skaper gode erfaringer i forhold til egen selvfølelse. Barnet skal oppleve å være en del av et demokratisk samfunn og skal kunne ta imot og gi omsorg til andre.

Vi har et helhetlig læringssyn der vi ser på barns læring som en kontinuerlig prosess, der barnet gjennom sine opplevelser og erfaringer i hverdagen, tilegner seg grunnleggende kunnskap og basisferdigheter. I Furuly barnehage støtter vi hvert enkelt barns utvikling gjennom gode pedagogiske opplegg og vi sikrer dette ved jevnlige evalueringer av det pedagogiske arbeidet.

Leken har en framtredende plass i barnehagen. Leken har en egenverdi som skal anerkjennes og er en viktig side ved barnas egen kultur. Gjennom leken utvikler barna sin personlighet, tar andres perspektiv, deltar i et fellesskap og bearbeider egne tanker og følelser. 

Vi tar utgangspunkt i barnas naturlige forskertrang og nysgjerrighet; Hvorfor, hva, hvordan og «hva skjer hvis», og legger til rette for at barna skal bruke alle sansene i sin søken etter svar på hvorfor verden er som den er. Små barn stiller store spørsmål, små barn undersøker, og det aller viktigste – små barn leker seg til ny kunnskap og livslang læring ved å være undersøkende, kreative og skapende.

Les mer og bli kjent med vår barnehage:

Barnehagens utforming og driftsform

Barnehagen har 4 baser, fordelt på to bygg:

 • Base 1 og Base 2 har barn i alderen 1 -3 år.
 • Base 3 har barn i alderen 2 - 5 år.
 • Base 4 har barn i alderen 3 - 6 år.

Vi legger vekt på godt samarbeid mellom basene og bruken av lokalene, for å sikre god kvalitet i tilbudet til alle barna.

 

Kontakt


Barnehagens styrer: Nina Eide

Telefon: 56 15 53 50

E-post: 

Barnehagens adresse: Brandaneset 26, 5306 Erdal

 

Baser


Base 1

Telefon: 56 15 53 51

Mob.: 970 51 738

Base 2

Telefon: 56 15 53 52

Mob: 970 51 739

Base 3

Telefon:  56 15 53 53

Mob.: 409 03 791

Base 4

Telefon: 56 15 53 18

Mob.: 905 38 796

 

Råd og utvalg


Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalget 2018/19

 • Elise Kleppe (foreldrerepresentant, leder)
 • Camilla Slettemark Pedersen (foreldrerepresentant)
 • Tove Mette Jakobsen (personalrepresentant)
 • Øyvind Tumyr (personalrepresentant)
 • Rafael Cobo Garrido (eierrepresentant/kommunens representant)

Styrer informerer og legger frem saker av betydning for SU.

 

Nøkkelinformasjon


Åpningstid: 06.45 - 16.45

Antall /baser: 4

Barnehagen er stengt:

 • Jule- og nyttårsaften.
 • Fra kl. 12.00 dagen før Skjærtorsdag
 • 5 planleggingsdager pr. barnehageår

Planleggingsdager 2020/2021:

 • Mandag 07.09.20
 • Fredag 13.11.20
 • Fredag 29.01.21
 • Fredag 23.04.21
 • Fredag 14.05.21

Betaling:

 • Pris: kr 3 135,- pr. måned
 • Pris for mat: kr 300,-

 

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Foreldretilfredshet og annen faktainformasjon om Furuly barnehage finner du på Barnehagefakta.no

 

Felles for alle de kommunale barnehagene i Askøy


Planleggingsdager endrer seg fra år til år. Last ned skole- og barnehageruten fra lenken til høyre på skjermen

Oversikt over barnehagetilbudet i Askøy

Kvalitet i barnehagene

Vedtekter kommunale barnehager

Søke og bytte plass

Brosjyre: Partnerskap mot mobbing

Mobbeombudene i Norge

Nyttige lenker


Rammeplan for barnehager

Lov om barnehage

Barnehage.no

 

 

 

Back to top