Velkommen til oss i Florvåg barnehage

Barnehagen ligger midt i Florvåg sentrum og har et rikt nærmiljø med sjøen, turområder og butikker i nærheten. Vi legger stor vekt på trygg tilknytning og godt samspill for barna.

Barnehagen deler kommunens visjon:

Tett på utviklingen
Tett på menneskene

Og vi jobber ut fra kommunens verdier «Raus, interessert, modig og kompetent»

Vi har 4 avdelinger med plass til ca. 68 barn.


Slik jobber vi

Vi vil bidra til å gi alle barn en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Vi ønsker å være en trygg lærerik arena for barn og foreldre i et godt oppvekstmiljø. Sammen vil vi skape et samhold i et varmt samfunn hvor vi bryr oss om hverandre.

Vårt hovedfokus er å gi alle barn og foreldre et trygt og varmt omsorgsmiljø. Derfor har vi voksne med nærhet og varme og stort engasjement, som reflekterer over egen praksis. Vi er bevisst vårt samfunnsmandat, holder oss faglig oppdatert og deler vår kunnskap med andre. Vi må være modig, utfordre oss selv og ta beslutninger.

Vi er en Flerkulturell barnehage. For tiden har vi barn og voksne fra ca. 25 forskjellige land, og vi har like mange forskjellige språk representert blant våre ansatte, foreldre og barn. Dette synes vi er veldig spennende, og vi er stolte over å ha så mange forskjellige land og kulturer representert hos oss.

Barnehagen jobber i tråd med Barnehageloven og Rammeplan for barnehage med ekstra fokus på disse områdene:

 • Prosjekt «Florvåg barnehage har plass til alle»
 • Språklig og kulturelt mangfold
 • Vennskap
 • Digital praksis

 Les mer om vårt arbeid i årsplanen.


Kontakt

Barnehagens styrer: Anita B. Nord-Varhaug 

Telefon: 56 15 53 00 / 920 57 756

E-post: 

Barnehagens adresse: 

Florvåg barnehage, Postboks 93, 5329 Florvåg

Besøksadresse: Florvågveien 77, Florvåg


Avdelinger

Telegrafen - Småbarns avdeling:

Telefon: 409 02 960

Skomakeren - Storbarns avdeling:

Telefon: 409 03 794

Bakeriet - Småbarns avdeling

Telefon:  970 51 846

Barakken - Storbarns avdeling

Telefon: 970 51 887


Råd og utvalg

Barnehagen har et samarbeidsutvalg, utvalget består av representanter fra de ansatte, fra foreldrene og fra eier.

Barnehagens samarbeidsutvalg:

 • Hanne Christin Lindelid, representant foreldre 
 • Christian Sloper,  representant foreldre, vara
 • Lise Vorren, representant ansatte 
 • Sigrun Fjeldberg, representant ansatte
 • Lene Mjelstad, representant eier, politisk 

Styrer deltar og legger frem saker av betydning for SU


Nøkkelinformasjon

Åpningstid: 7.00-16.30

Antall avdelinger: 4

Barnehagen er stengt:

 • Jul- og Nyttårsaften
 • Barnehagen stenger kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag
 • Alle bevegelige helligdager
 • 5 Planleggingsdager

Betaling:

Pris: kroner 3230,- pr. måned 

Pris for mat: kr 300 per måned 

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Foreldretilfredshet og annen faktainformasjon om Florvåg barnehage på Barnehagefakta.no


Felles for alle de kommunale barnehagene i Askøy

Planleggingsdager endrer seg fra år til år. Last ned skole- og barnehageruten fra lenken til høyre på skjermen

Oversikt over barnehagetilbudet i Askøy

Kvalitet i barnehagene

Vedtekter kommunale barnehager

Søke og bytte plass

Brosjyre: Partnerskap mot mobbing

Mobbeombudene i Norge

Nyttige lenker

Rammeplan for barnehager

Lov om barnehage

Barnehage.no

Er det andre lenker dere vil skal inn her, send inn forslag?

Back to top