Velkommen til oss i Træet barnehage


Barnehagen ligger i Kjerrgarden, nord på Askøy. Vi ligger idyllisk til med flotte turområder rundt oss. Vi har Træet skule som nærmeste nabo, og samarbeider tett med skolen om overgang fra barnehage til skole.

Vårt motto er:

Vi kan, vi vil, vi får det til - en trygg barnehage for alle!

I tråd med lov om barnehager og rammeplan vektlegger vi å:

 • Skape trygghet
 • Skape vennskap
 • Legge til rette for den gode barndom 

Hvorfor søke plass hos oss?


Vi er en liten, to-avdelings barnehage som vektlegger samarbeid og fellesskap for små og store. Avdelingene samarbeider tett, og barn og personale i hele barnehagen kjenner hverandre godt. Vi starter og avslutter dagene sammen på fellesrommet vårt, Bestaståvo.  
Samarbeid og fellesskap handler også om kontakt barnehage-hjem, og som en liten barnehage kommer vi «tett på» og jobber for et godt samarbeid med foreldre/foresatte for en bedre barnehagehverdag.

Fokusområdene våre er «vennskap og sosial kompetanse» og «natur og miljø».

Vi er aktive brukere av naturen og nærmiljøet, og vi benytter oss av turområdene «Hekseskogen», Berlandsskogen, Gården, rundt Træet, Stølen m.m.

Barnehagens verdier «fellesskap, omsorg, trygghet, respekt, medmenneskelighet» er grunnlaget for alt vi gjør, og skal prege våre møter med barn, foreldre, kolleger og andre samarbeidspartnere.

I årsplanen vår kan du lese mer om våre mål, satsingsområder, og hvordan vi arbeider for å fremme barns utvikling og trivsel.

Lenke til:

 

Kontakt


Barnehagens styrer: Kari Syltøy

Telefon: 400 21 392 (tast 3)

E-post: kari.syltoy@askoy.kommune.no

Barnehagens adresse: Berlandsvegen 44, 5314 Kjerrgarden

 

Avdelinger


Avdeling: Nordaståvo

Telefon: 400 21 392 (tast 1)

Mobil: 970 51 734

Avdeling: Søraståvo

Telefon: 400 21 392 (tast 2)

Mobil: 970 51 735

 

Råd og utvalg


Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen.

Arbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter fra hver avdeling.

Samarbeidsutvalg for Træet barnehage består av:

 • To foreldrerepresentanter – Monica Eilertsen Berland og Kim Heggernes
 • To personalrepresentanter – Beatrix Heimnes og Kathrine Jonasdal
 • En eier-representant (politisk) – Therese Ellingsund

Styrer informerer og legger frem saker av betydning for SU.

 

Nøkkelinformasjon


Antall avdelinger: 2

Åpningstid: 7:30 til 16:30

Barnehagen er stengt:

- Jul- og nyttårsaften
- Barnehagen stenger kl 12:00 dagen før skjærtorsdag.

Barnehagen er stengt fem planleggingsdager i året. 

Planleggingsdager 2018 / 2019:

 • Mandag 10. september
 • Fredag 9. november
 • Fredag 1. februar
 • Fredag 22. mars
 • Fredag 31. mai

Betaling:

Pris: kr 2 910,- pr. måned

Pris for mat: 300,- pr måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Foreldretilfredshet og annen faktainformasjon på Barnehagefakta:  Træet barnehage

 

Mer om barnehagene i Askøy


Kvalitet i barnehagene

Vedtekter kommunale barnehager

Her finner du alle våre kommunale barnehager

Søke og bytte plass

 

Nyttige lenker


Rammeplan for barnehager

Lov om barnehage

Barnehage.no