Du betaler lavere pris for barnehageplassen dersom du har flere barn i barnehage samtidig (gjelder ikke matbetaling).Ordningen gjelder kun søsken som bor fast sammen. Det gis søskenmoderasjon både i kommunale og private barnehager.

  • Søskenmoderasjon fastsettes i forbindelse med opptak i barnehage, og foreldre trenger ikke søke om dette.
  • Dersom søsken har ulike tilbud, blir søskenmoderasjon gitt på det laveste tilbudet.
  • Du får lavere pris selv om barna går i forskjellige barnehager på Askøy.
  • Du får 30 prosent avslag for det andre barnet og 50 prosent avslag for det tredje barnet og videre.

Kontakt:

Back to top