Lovfestet rett til plass gjelder kun i hovedopptaket, og da må du søke om plass senest 1. mars. Nye regler gjør at barn som er født i september og oktober også har rett til plass i hovedopptaket.

Hvem har lovfestet rett til plass?

Barn uten barnehageplass som fyller ett år senest i oktober 2016 har lovfestet rett til plass i hovedopptaket 2017 hvis de søker om plass senest 1. mars. Barn som er født etter dette har lovfestet rett til barnehageplass i hovedopptaket 2018, men kan søke om plass i suppleringsopptak.

Hvor har du rett til å få barnehageplass?

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt.

Veien videre

Kontakt:

Barnehage

Back to top