Det er Barnehage som administrerer fakturarutinene for de kommunale barnehagene.
Kemneren har ansvar for oppfølging etter at faktura er utstedt. De private barnehagene har egne fakturaordninger.

KID-nummer er påført alle fakturaer som sendes ut – også e-faktura, og det er viktig at dette nummeret er påført alle betalinger.

Innbetaling skjer til kommunens konto nr. 6515 05 13949.

Spørsmål vedrørende kommunal fakturering kan rettes til Barnehage tlf: 56 15 84 76

Back to top