Gratis kjernetid i barnehagen

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. Dersom barnet har en heldagsplass må du betale for opphold utover de 20 timene.

Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med Reduksjon av foreldrebetaling ut fra inntekt, deretter skal det trekkes fra verdien av de 20 gratistimene.

Barn som kan få gratis kjernetid

Alle 3- 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2019 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år. Fra 1. august 2019 utvides også ordningen med gratis kjernetid til å gjelde 2-åringer.

Søknad

Du søker på fastsatt skjema, som er elektronisk. Søker du før den 15. i måneden, vil vedtaket gjelde fra den 1. samme måned. Søker du etter den 15. i måneden, vil vedtaket gjelde fra den 1. i påfølgende måned.

Det må søkes for hvert barnehageår, og vi oppfordrer alle til å sende søknad innen utgangen av juni.

Du skal sende ett skjema for hvert barn

Søknadsskjema om gratis kjernetid

Kommunens ansvar for ordningen

Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, det omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

De som kan få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage må benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Kontakt:

Barnehageadministrasjonen

Trenger du mer informasjon?

Mer om gratis kjernetid i barnehagen

Back to top