Når gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres mellom 1. og 30. november.

Spørsmålene

Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer.

Se spørsmålene til foreldreundersøkelsen.

Resultatene


Resultatene fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehage-eier som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen kan bruke resultatene i dialogen med foreldrene.

Se de nasjonale resultatene fra Foreldreundersøkelsen 2017.

Data fra Foreldreundersøkelsen kan også bli brukt til forskning.

Back to top