Hjelpeartikler barnehage

Mer om gratis kjernetid i barnehagen

Informasjon om ordningen | søknadsinformasjon

Hvem har lovfestet rett til plass? | Hvor har du rett til å få barnehageplass? | Veien videre

  Hvem kan søke | Når skal man søke | Dokumentasjon | Beregning av foreldrebetaling

Hvordan blir plassene fordelt?

Informasjon om den pedagogisk psykologiske tjenesten | Vedtak og samtykkeskjema

Informasjon om lavere priser og nyttige lenker

Hvem tilbudet er rettet mot og hva tilbudet inneholder

Tjenester for barn med nedsatt funksjonsevne og nyttige lenker

KID-nummer, e-faktura og kommunens kontonummer

Barn som kan få gratis kjernetid | Søknad | Kommunens ansvar for ordningen

Dette kan kan utsette en evt. reduksjon i foreldrebetalingen.Søknad | Krav til søker | Slik søker du

Back to top