Mappe Barnehage

Brosjyre barnehagestart

Ettårig handlingsplan for Askøybarnehagene

Handlingsplan for overgang barnehage skole

Handlingsplan IKT revidert mars 2017

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene

Informasjonsbrosjyre om tilsyn, bokmål

Informasjonsskjema om barnet

Kommunikasjon via tolk

Når skal vi bruke tolk?

For å oppnå et godt foreldresamarbeid, er det nødvendig å bruke tolk når foreldre ikke behersker norsk. Det er barnehagens ansvar å sikre den gode dialogen mellom barnehage og foreldre.

Veiledningshefte

Når foreldre ikke bor sammen Veileder

Plan for overgang barnehage skole SFO

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ASKØY KOMMUNE

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGAR REGION VEST, bokmål

Plan for veiledning av nye barnehagelærere

Rutiner overgang barnehage skole