Mappe Barnehage

pdf Gjenåpning av barnehagene 20 april 2020

pdf Veileder for god oppstart

pdf Temaplan barnehage 2018-2021

pdf Brosjyre barnehagestart

pdf Rutine for overgang barnehage skole SFO

pdf Plan for overgang barnehage skole SFO

pdf Informasjonsskjema om barnet

pdf Velkomstbrev til startsamtale polsk

pdf Startsamtale for barnehagene i Askøy kommune

pdf Social interview for Kindergartens in Askøy

pdf Kommunikasjon via tolk