Hva gjør vi?

Ungdomstjenesten har tilbud til ungdom i alderen 13-23 år. Sentralt i arbeidet er mestring og sosial tilhørighet.

Ungdomstjenesten har kompetanse på forebyggende arbeid, familieveiledning, individuell oppfølging, arbeid med grupper, rusoppfølging og inkludering i fritidstilbud.

Askøy kommune er et lokalsamfunn med MOT. Ungdomstjenesten jobber med MOT-programmet inn i ungdomsskolene og videregående skole. Tjenesten har koordineringsansvaret for MOT-arbeidet i kommunen.

Ungdomstjenesten jobber også tverretatlig med utvikling av nye prosjekter og møteplasser for ungdom.


Tilbud og tjenester

 • Aktiv fritid. Kontaktetablering mot fritidsarenaene og å skape nye
 • Foreldreveiledning – individuelt og i grupper
 • Samtalegrupper
 • Rusoppfølging
 • Temakvelder
 • Aktivitetskvelder
 • Drop in - kunstgruppe
 • Mekkeriet
 • UNGSOMMER - Gratis aktivitetestilbud for ungdom 13-20 år i sommerferien. Årets aktiviteter er omme - sjekk vår Facebookside for informasjon om arrangementer for 2019!
 • Lokalsamfunn med MOT
 •  Flash aktivitetsgruppe

Ansatte

Telefonnummer Ungdomstjenesten
Hovednummer 56 15 86 60 alle virkedager  

Gørild Wold
- Ungdomskontakt
- Tlf. 56 15 80 41 / Mobil 970 51 785 / send e-post

Lisbeth Fauskanger Strøm
- Ungdomskontakt
- Tlf. 56 15 80 31 / Mobil: 954 33 102 / Send e-post

Sølvi Folkedal
- Koordinator for MOT og Aktiv fritid 
 Tlf. 56 15 84 68 / Mobil. 952 90 281 / Send e-post

Paal Albro 
 - Utekontakt
Mobil: 970 51 816 / Send e-post