Hva gjør vi?

Ungdomstjenesten har tilbud til ungdom i alderen 13-23 år.
Sentralt i arbeidet er mestring og sosial tilhørighet.
Ungdomstjenesten har kompetanse på forebyggende arbeid, familieveiledning, individuell oppfølging, arbeid med grupper, rusoppfølging og inkludering i fritidstilbud.
Askøy kommune er et lokalsamfunn med MOT. Ungdomstjenesten jobber med programmet inn i ungdomsskolene og videregående, og har koordineringsansvaret for MOT-arbeidet i kommunen.
Ungdomstjenesten jobber også tverretatlig med utvikling av nye prosjekter og møteplasser for ungdom.


Tilbud og tjenester

 • Aktiv fritid—kontaktetablering mot fritidsarenaene og å skape nye
 • Foreldreveiledning – individuelt og grupper
 • Samtalegrupper
 • Rusoppfølging
 • Temakvelder
 • Aktivitetskvelder
 • Drop in—kunstgruppe
 • Mekkeriet
 • UNGSOMMER—aktiviteter i sommerferien
 • Lokalsamfunn med MOT

Ledelse

Leder for Familiehelsetjenesten: Brit Roti
Telefon: 56 15 83 09 / 414 16 766
e-post: brit.roti@askoy.kommune.no


Satsingsområder og prosjekter

 • Barnefattigdomsprosjekt

Ledige stillinger