SLT skal redusere kriminalitet blant ungdom gjennom styrke samarbeidet mellom kommunen og politiet samordne tiltakene på de ulike forebyggingsarenaene og få mer effekt ut av allerede eksisterende tiltak, gjennom at forskjellige etater og aktører støtter og utfyller hverandre i sitt arbeid.Logo SLT SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak" og er en samhandlingsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT skal redusere kriminalitet blant ungdom gjennom å styrke samarbeidet mellom kommunen og politiet. Hensikten er å samordne tiltakene på de ulike forebyggingsarenaene og få mer effekt ut av allerede eksisterende tiltak, gjennom at forskjellige etater og aktører støtter og utfyller hverandre i sitt arbeid. SLT-modellen skal skape felles strategier for hvordan lokalsamfunnet samordner tiltak, ressurser, kunnskap og kompetanse mellom politiet, kommunen, næringsliv og frivillige organisasjoner. 


SLT koordinator:

Inger Jørgensen
Telefon 941 64 145
e-post til SLT koordinator


Lenker:

www.politi.no

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

www.forebygging.no