Om tjenesten

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler. Tjenesten skal bidra med helsefremmende og forebyggende arbeid både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold.

Det skal være en helsesøster i alle skolene som elevene kan kontakte. Hvis elevens foresatte ønsker kontakt med helsesøster, kan de ringe for avtale. Alt som angår den enkelte elevs helse og trivsel kan man ta opp.

Skolehelsetjenestens kontortider er kunngjort på hver skoles nettside.


Hva får du?

Helsesøster skal gi veiledning, foreta enkle helseundersøkelser og sette vaksiner, De har ansvar for oppfølging av eleven og henvisning videre hvis det er behov for det. Et godt samarbeid med eleven, hjemmet og skolen er en viktig forutsetning for å lykkes.


Faste oppgaver

Alderstrinn Faste oppgaver på de ulike klassetrinn
1. trinn Undersøkelse av lege og helsesøster på helsestasjonen. Høyde, vekt og hørselstest
2. trinn Vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio ( DTP - IPV )
3. trinn Vekt og høydemåling
6. trinn Vaksinering mot meslinger/kusma/røde hunder (MMR)
7. trinn Vaksinering mot HPV (kun jentene får tilbud)
8. trinn Trivselssamtale, vekt og høydemåling
10. trinn Vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)

Ressursteam

Skolehelsesøster samarbeider med skolens ledelse i Ressursteamet. De som er med i teamet er helsesøster, inspektør, rektor, PPT og lærer. Gruppen har møter etter fastsatt plan.


Ledelse


Kontaktopplysninger