Hjemmebesøk med fokus på samspill og mestring i foreldrerollen.

Trygg start i svangerskapet

Her finner du mer informasjon hvis du trenger økt oppfølging i svangerskap og småbarnsperioden

Formål

"Trygg start" er rettet mot familier som vurderes å ha nytte av økt oppfølging i svangerskap og småbarnsperioden på grunn av problemer knyttet til tidligere eller pågående rus, psykisk helse eller andre utfordringer i familien.

De inkluderte familiene får systematisk oppfølging i form av hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier fra før barnet er født. Tilbudet kan gis til barnet fyller to år. Involverte parter fra kommunens side er helsesykepleiere og jordmødre. Utvidet hjemmebesøk er et frivillig tiltak som de involverte familiene når som helst kan trekke seg fra.


Innhold

Oppfølgingen består av hjemmebesøk der fokus er på samspill og mestring i foreldrerollen. Oppfølgingen tilpasses den enkelte familie sine behov og utfordringer.

Jordmødre og helsesøstrene i Trygg start bidrar også med å skape kontakt til andre tjenester der det er behov for det.


Kontakt

Telefon: 56 15 83 09 / 409 03 793 - Telefontid mandag til torsdag mellom kl. 08:30 til 12:15 og fra kl. 13:00 til 14:00. Fredagene har vi stengt.

e-post:


Ledelse og ansvarlig for tjenesten

Leder: Brit Roti - Telefon: 56 15 83 09 / 414 16 766 - e-post:

Familiehelsetjenesten