Tilbyr veiledet selvhjelp, kurs, grupper og individuell  terapi til barn, unge og voksne.

Hva gjør vi?

Psykologtjenesten tilbyr psykiske helsetjenester til barn, unge og voksne med milde til moderate psykiske vansker. Hjelpen gis i form av individuell oppfølging, gruppetilbud, eller assistert selvhjelp for de over 16 år og voksne. Vi tilbyr en tidsavgrenset oppfølging over 6-10 konsuultasjoner. Vi tilbyr også foreldreveiledning og spesielt for barn er det naturlig at foreldre/foresatte er en aktiv del av oppfølgingen.  

CORONAVIRUSET

Psykologtjenesten, som nå består av 3 ansatte, vil ha redusert kapasitet i ukene fram mot påske. 

Alle samtaler på kontoret avlyses. Pasienter/foreldre som har timeavtaler de neste ukene vil bli kontaktet pr telefon.

Psykologtjenesten vil tilstrebe å ha økt tilgengelighet på telefon daglig mellom kl. 10.00 - 12.00 på telefon 56 158510.

Våren 2020

På grunn av nedbemanning har Psykologtjenesten begrenset kapasitet. Vi har ingen gruppetilbud for barn og ungdom våren 2020, med unntak av COS-P veiledning som drives av Familiehelsetjenesten og Barnevernstjenesten.

For voksne gjennomføres det søvnkurs og selvfølelsesgruppe, men disse er allerede fulltegnet.

Psykologtjenesten har begrenset kapasitet til å ta i mot henvisninger på voksne våren 2020, med unntak av akutte livskriser etter henvisning fra fastlege.

Vi har ansatt 2 nye psykologer som begynner i mai og juni, slik at bemanningen da blir bedre.


Tilbud for barn og deres familier

Grupper og kurs: 

 • Modige barn. Gruppe for engstelige barn 8 til 12 år og deres foreldre.

 • Selvfølelsesgruppe for ungdom(13-17 år)

 • Samspillsveiledning for foreldre for foreldre (COS-P veiledning)

 • Foreldreveiledning til minoritetsforeldre (DUÅ-veiledning)

Individuell samtaleterapi

 • Avgrenset individuell veiledning eller oppfølging av barn med lette til moderate psykiske vansker 

 • Hjelp til vurdering av barnets hjelpebehov


Tilbud til voksne

Hjelp til selvhjelp:

Grupper og kurs

 • Søvnkurs for moderat til alvorlig insomni

 •  Selvfølelseskurs for personer med lav selvfølelse, lett angst og depresjonsproblemer

 • Angstmestringsgruppe

 • Gruppe for bekymring og grubling for personer som sliter med overdreven grubling eller bekymring (16år +)

 • Kurs i mestring av panikkangst (16 år +) Månedlig totimers kurs for personer med panikkangst

Individuell jobbstøtte (IPS)

 • IPS er et tilbud til deg mellom 35 år som ønsker hjelp til å komme ut i lønnet arbeid.

Individuell samtaleterapi 

 • For voksne tilbyr Psykologtjenesten hjelp ved kurs, grupper og selvhjelp. Dersom dette ikke er nok til å hjelpe deg, tilbyr vi ved kapasitet noen få individuelle timer, eller hjelper deg å henvise deg videre.


Hvem kan ta kontakt?

Du må være bosatt i Askøy kommune. 

Fagpersoner og samarbeidspartnere som ønsker konsultasjon og veiledning kan også ta kontakt.


Hva koster det?

 • Psykologtjenestene er gratis.


Kontakt og søknadsbehandling

Telefontid og e-post

 • Psykologtjenesten er tilgjengelig på telefon 56 15 85 10 mellom klokka 10:00 og 12:00 tirsdager og torsdager.

 • Ved generelle spørsmål, ta gjerne kontakt per e-post. Husk at e-post ikke er egnet til å sende sensitiv informasjon.

Påmelding til gruppe eller kurs:

 • Send en e-post med ditt navn og telefonnummer og navn på kurset eller gruppen til oss. Gruppeleder vil da ta kontakt med deg for mer informasjon om deltagelse.

 • Du kan også melde deg på gruppe eller kurs ved å ringe i telefontiden vår. 

Henvisningskjema:

 • Alternativt, kan du laste Henvisningskjema til Psykologtjenesten.

 • Fyll ut skjemaet med informasjon om deg eller ditt barn, og send det per post til Psykologtjenesten, Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

 • Etter vi har mottatt henvisningen din, vil vi kontakte deg for en kartleggingssamtale. 


Ansvarlig avdeling

Fagavdeling Barn og Familie - Psykologtjenesten.

Leder, Psykologspesialist Stig Fjellhaug