Tilbyr veiledet selvhjelp, kurs, grupper og individuell  terapi til barn, unge og voksne.

Hva gjør vi?

Psykologtjenesten tilbyr psykiske helsetjenester til barn, unge og voksne med milde til moderate psykiske vansker. Hjelpen gis i form av veiledet selvhjelp, kurs eller grupper. Vi tilbyr også noen få individuelle samtaler eller veiledning, der vi vurderer at vanskene best ivaretas individuelt.


NB -> Høsten 2019

På grunn av nedbemanning har Psykologtjenesten begrenset kapasitet. Vi har ingen gruppetilbud for barn og ungdom denne høsten, unntak er COS-P veiledning som drives av Familiehelsetjenesten og Barnevernstjenesten.

For voksne gjennomføres det søvnkurs og angstmestringsgruppe, men disse er allerede fulltegnet.

Psykologtjenesten tar ikke imot individuelle henvisninger på voksne pasienter i høst.

Vi håper bemanningssituasjonen er mer avklart i desember / januar og vil legge ut ny informasjon da.


Tilbud for barn og deres familier

Grupper og kurs: 

Individuell samtaleterapi

 • Avgrenset individuell veiledning eller oppfølging av barn med lette til moderate psykiske vansker 

 • Hjelp til vurdering av barnets hjelpebehov


Tilbud til voksne

Hjelp til selvhjelp:

Grupper og kurs

Individuell jobbstøtte (IPS)

 • IPS er et tilbud til deg mellom 35 år som ønsker hjelp til å komme ut i lønnet arbeid.

Individuell samtaleterapi 

 • For voksne tilbyr Psykologtjenesten hjelp ved kurs, grupper og selvhjelp. Dersom dette ikke er nok til å hjelpe deg, tilbyr vi ved kapasitet noen få individuelle timer, eller hjelper deg å henvise deg videre.


Hvem kan ta kontakt?

Du må være bosatt i Askøy kommune. 

Fagpersoner og samarbeidspartnere som ønsker konsultasjon og veiledning kan også ta kontakt.


Hva koster det?

 • Psykologtjenestene er gratis.


Kontakt og søknadsbehandling

Telefontid og e-post

 • Psykologtjenesten er tilgjengelig på telefon 56 15 85 10 mellom klokka 10:00 og 12:00 tirsdager og torsdager.

 • Ved generelle spørsmål, ta gjerne kontakt per e-post. Husk at e-post ikke er egnet til å sende sensitiv informasjon.

Påmelding til gruppe eller kurs:

 • Send en e-post med ditt navn og telefonnummer og navn på kurset eller gruppen til oss. Gruppeleder vil da ta kontakt med deg for mer informasjon om deltagelse.

 • Du kan også melde deg på gruppe eller kurs ved å ringe i telefontiden vår. 

Henvisningskjema:

 • Alternativt, kan du laste Henvisningskjema til Psykologtjenesten.

 • Fyll ut skjemaet med informasjon om deg eller ditt barn, og send det per post til Psykologtjenesten, Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

 • Etter vi har mottatt henvisningen din, vil vi kontakte deg for en kartleggingssamtale. 


Ansvarlig avdeling

Fagavdeling Barn og Familie - Psykologtjenesten.

Leder, Psykologspesialist Stig Fjellhaug