Tilbyr veiledet selvhjelp, kurs, grupper og individuell  terapi til barn, unge og voksne.

Hva gjør vi?

Psykologtjenesten tilbyr psykiske helsetjenester til barn, unge og voksne med milde til moderate psykiske vansker. Hjelpen gis i form av individuell oppfølging, gruppetilbud, eller assistert selvhjelp for de over 16 år og voksne. Vi tilbyr en tidsavgrenset oppfølging over 8-10 konsuultasjoner. Vi tilbyr også foreldreveiledning og spesielt for barn er det naturlig at foreldre/foresatte er en aktiv del av oppfølgingen.  

Høsten 2020

Fra 1. august vil Psykologtjenesten bli en del av "Origo Askøy, livsmestring, psykisk helse og rus. Flere tjenester vil inngå i den nye enheten, bl.a. tidligere Rus og psykisk helsetjeneste for voksne, samt ungdomskontaktene, familieveiledere og Trygg start-tiltaket, som alle tidligere var organisert i Familiehelsetjenesten. I løpet av høsten vil en utforme tjenestene og tiltakene i Origo Askøy, og informere om dette på nettsidene.

Det arbeider i høst 3 psykologspesialister og 2 psykologer i tjenesten, ved siden av lederen for Origo Askøy som er psykologspesialist Lill Skaar Lura. I tillegg har vi 1 psykologstudent i klinisk praksis 5 dager i uken og 1 psykologstudent som arbeider i 20 % stilling.

Vi vil så snart som mulig informere om hvilke kurs- og gruppetilbud som blir arrangert høsten 2020.

Under er en oversikt over gruppetilbud og kurs vi har arrangert tidligere.


Tilbud for barn og deres familier

Grupper og kurs: 

 • Modige barn. Gruppe for engstelige barn 8 til 12 år og deres foreldre.

 • Selvfølelsesgruppe for ungdom(13-17 år)

 • Samspillsveiledning for foreldre for foreldre (COS-P veiledning)

 • Foreldreveiledning til minoritetsforeldre (DUÅ-veiledning)

Individuell samtaleterapi

 • Avgrenset individuell veiledning eller oppfølging av barn med lette til moderate psykiske vansker 

 • Hjelp til vurdering av barnets hjelpebehov


Tilbud til voksne

Hjelp til selvhjelp:

Grupper og kurs

 • Søvnkurs for moderat til alvorlig insomni

 • Selvfølelseskurs for personer med lav selvfølelse, lett angst og depresjonsproblemer

 • Angstmestringsgruppe

 • Gruppe for bekymring og grubling for personer som sliter med overdreven grubling eller bekymring (16år +)

 • Kurs i mestring av panikkangst (16 år +) Månedlig totimers kurs for personer med panikkangst

Individuell jobbstøtte (IPS)

 • IPS er et tilbud til deg mellom 35 år som ønsker hjelp til å komme ut i lønnet arbeid.

Individuell samtaleterapi 

 • For voksne tilbyr Psykologtjenesten hjelp ved kurs, grupper og selvhjelp. Dersom dette ikke er nok til å hjelpe deg, tilbyr vi ved kapasitet noen få individuelle timer, eller hjelper deg å henvise deg videre.


Hvem kan ta kontakt?

Du må være bosatt i Askøy kommune. 

Fagpersoner og samarbeidspartnere som ønsker konsultasjon og veiledning kan også ta kontakt.


Hva koster det?

 • Psykologtjenestene er gratis.


Kontakt og søknadsbehandling

Telefontid og e-post

 • Psykologtjenesten er tilgjengelig på telefon 56 15 85 10 mellom klokka 10:00 og 12:00 tirsdager og torsdager.

 • Ved generelle spørsmål, ta gjerne kontakt per e-post. Husk at e-post ikke er egnet til å sende sensitiv informasjon.

Påmelding til gruppe eller kurs:

 • Send en e-post med ditt navn og telefonnummer og navn på kurset eller gruppen til oss. Gruppeleder vil da ta kontakt med deg for mer informasjon om deltagelse.

 • Du kan også melde deg på gruppe eller kurs ved å ringe i telefontiden vår. 

Henvisningskjema:

 • Fyll ut og send inn digitalt henvisningsskjema 

 • Etter vi har mottatt henvisningen din, vil vi kontakte deg for en kartleggingssamtale. 


Back to top