Tilbyr veiledet selvhjelp, kurs, grupper og individuell  terapi til barn, unge og voksne.

Hva gjør vi?

Psykologtjenesten tilbyr psykiske helsetjenester til barn, unge og voksne med milde til moderate psykiske vansker. Hjelpen gis i form av veiledet selvhjelp, kurs eller grupper. Vi tilbyr også individuelle samtaleterapi eller veiledning, der vi vurderer at vanskene best ivaretas individuelt.


Hjelp til selvhjelp

Nettbasert Assistert selvhjelp for angst, depresjon, søvnvansker, stress/belastninger, overdreven bekymring (alder 16+) 

Tjenester vi yter

Grupper og kurs:

For voksne:

For barn, ungdom og foreldre

Individuell oppfølging

  • Hjelp til vurdering av egen eller barns psykiske helse og hjelpebehov
  • Avgrenset individuell samtaleterapi eller foreldreveiledning (NB: På grunn av stor pågang, gjelder dette tilbudet kun for barn og ungdom per idag).

Individuell jobbstøtte (IPS)

  • IPS er et tilbud til deg mellom under 35 år som ønsker hjelp til å komme ut i lønnet arbeid. 

Hvem kan ta kontakt?

Du må være bosatt i Askøy kommune. 

Fagpersoner og samarbeidspartnere som ønsker konsultasjon og veiledning kan også ta kontakt.


Hva koster det?

  • Psykologtjenestene er gratis.

Kontakt

Telefon: 56 15 85 10.

Den er åpen mellom 10:00-12:00 tirsdager og torsdager. 

Henvisningskjema:

Du bør helst fylle ut skjemaet og sende det til Psykologtjenesten, Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

Ved generelle spørsmål, ta gjerne kontakt per  e-post.  Husk at e-post ikke er egnet til å sende sensitiv informasjon. 

Ansvarlig avdeling

Fagavdeling Barn og Familie - Psykologtjenesten. 

Leder, Psykologspesialist Stig Fjellhaug

 

S