Veiledning og forebygging av psykiske vansker og psykososiale problemer blant barn og unge

Formål

Psykologtjenesten tilbyr psykiske helsetjenester til barn, unge og voksne med milde til moderate psykiske vansker. Hjelpen gis i form av veiledet selvhjelp, kurs eller grupper. Vi tilbyr også individuelle terapi/veiledningstimer, der vi vurderer at vanskene best ivaretas individuelt.


Tjenester vi yter

Grupper for ungdom og voksne

  • Søvnkurs
    Dette er et kurs for innbyggere i Askøy over 18 år som har store søvnvansker. Behandlingen baserer seg på metoder som har vist seg å ha veldig god effekt på disse plager. Kurset undervises av psykolog og fysioterapeut. Det går over en periode på 9 uker. Det er oppstart vår og høst. Kurset er gratis. For mer informasjon eller påmelding: telefon 409 14 660 eller friskliv@askoy.kommune.no 

Grupper for barn og foreldre 

Assistert selvhjelp

Hjelp til vurdering av egen eller barns psykisk helse og fungering


 Hvem kan ta kontakt?

Du må være bosatt i Askøy kommune. Se kontaktinformasjon under. 

Fagpersoner og samarbeidspartnere som ønsker konsultasjon og veiledning kan også ta kontakt.


Hva koster det?

  • Psykologtjenestene er gratis.

Kontakt

Psykologtjenesten er vanskelig å nå pr telefon. Nye pasienter/foreldre oppfordres til å ta kontakt på e-post 

eller benytte nedenstående henvendelsesskjema.
Du kan også sendes sms. Vi vil da ringe deg tilbake.

Henvendelsesskjema:

Henvendelse til Psykologtjenesten.pdf

Ledelse

Leder, Psykologspesialist Stig Fjellhaug
Telefon: 913 80 892

Psykolog Ingrid J. Orre
Telefon: 409 14 672