Formål

Familiehelsetjenesten har tilknyttet familieveiledere som kan gi veiledning til foreldre i samspill med barn. Det er familieveiledere som jobber med foreldre til små barn og foreldre med barn i barneskole og ungdomsalder. 


Henvendelse

Henvendelse til familieveiledere gjøres via helsesykepleier, enten på helsestasjon eller på skolen. Det er i dialog med helsesykepleier at det besluttes om oppfølging hos familieveileder er aktuelt. 


Kontakt

Telefon: 56 15 80 00


Hva koster det?

Tjenesten er gratis


Ansvarlig avdeling