Velkommen til Askøy kommune

Gratis sikkerhetsutstyr i hjemmet

Ønsker du å bedre brannsikkerheten hjemme hos deg selv,
eller hos noen du mener kan ha behov for ekstra sikkerhetstiltak?

Les mer om vilkårene og søk her

Formål

Familiehelsetjenesten har tilknyttet familieveiledere som kan gi veiledning til foreldre i samspill med barn. Det er familieveiledere som jobber med foreldre til små barn og foreldre med barn i barneskole og ungdomsalder. 


Henvendelse

Henvendelse til familieveiledere gjøres via helsesøster, enten på helsestasjon eller på skolen. Det er i dialog med helsesøster at det besluttes om oppfølging hos familieveileder er aktuelt. 


Kontakt

Telefon: 56 15 80 00


Hva koster det?

Tjenesten er gratis


Ansvarlig avdeling