15.11.21: Anbefalt bruk av munnbind

Alle ansatte anbefales bruk av munnbind i alle situasjoner man er nærkontakt med. Ikke-vaksinerte ansatte skal bruke munnbind i slike situasjoner.

Ansatte som ikke vil oppgi sin vaksinestatus regnes som ikke-vaksinerte og skal bruke munnbind. NB! Dette gjelder både korona-vaksine.


 

9.6.21: Lettelser i munnbindbruk for fullvaksinerte

FHI har kommet med råd om lettelser for ansatte som er fullvaksinerte. Merk at ved mistenkt eller bekreftet smitte skal munnbind og fullt beskyttelsesutstyr fortsatt brukes. 

Les mer på fhi.no


Koronavaksine for helsepersonell

Helsepersonell har blitt flyttet fremover i myndighetenes prioriteringsrekke av fordeling av tilgjengelige koronavaksiner. I den forbindelse må den enkelte ansatte ta stilling til om man skal vaksineres eller ikke. Folkehelseinstituttet har utarbeidet et informasjonsskriv som vi anbefaler at man leser før man bestemmer seg. Alle ansatte anbefales å la seg vaksinere, som et tiltak for å beskytte våre sårbare tjenestemottakere.

Koronavaksinen innebærer to doser. Det betyr at når du gjør avtale om første dose gjør du også avtale om dose to. Registrering av tidspunkt gjøres i Helseboka, via en link i sms du får tilsendt.  

Det anbefales at annen vaksinering i den samme perioden unngås, men dersom det er sterk indikasjon for å få andre vaksiner tett opptil koronavaksinen bør det tilstrebes minimum en ukes intervall mellom dem.

Ta kontakt med fastlegen hvis du er i tvil om du av helsemessige årsaker kan ta koronavaksinen.


Influensavaksine for ansatte i helse og omsorg

/d8b1fbc0ec


Anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell

Les oppdatert informasjon til helsepersonell og andre offentlige aktører hos Helsenorge.no:

Temaside om covid-19 (koronavirus)


Reiseråd

Helsedirektoratet.no: Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar


Koronarelatert fravær

Du finner informasjon om antall egenmeldingsdager og omsorgsdager (sykt barn) på siden HR informere.

Les mer på siden HR informerer, eller på nav.no.


Nettbasert fysioterapitilbud

Fysioterapeuter på Askøy yter nå tjenester på instituttene sine. Du kan også bestille videokonsultasjon hvis du heller ønsker det.

Fysioterapeuter som tilbyr videokonsultasjon er:

  • Nina Møller, telefon 416 95 131 (manuellterapeut med autorisasjon til å sykemelde, samt henvise til røntgen og MR-undersøkelse)
  • Tor Haugen, telefon 56 15 92 40 (manuellterapeut med autorisasjon til å sykemelde, samt henvise til røntgen og MR-undersøkelse)
  • Gro Johnson, telefon 952 44 259 (fysioterapeut)
  • Leif Fjellheim, telefon 977 79 377 (fysioterapeut)
  • Niels Thygesen, telefon 451 17 441

Ta kontakt med ønsket fysioterapeut for priser og nærmere veiledning for hvordan du går frem. 


Er du gravid eller ammende?

Folkehelseinstituttet og helsenorge.no har samlet informasjon og råd til deg som er gravid eller ammer. Se linker nedenfor.

Helsedirektoratet har kommet med anbefalinger om at arbeidsgiver skal forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte. Ta kontakt med din leder slik at dere sammen kan finne løsninger som kan fungere. 


Til deg som er nærperson til en person i risikogruppen

Usikkerheten knyttet til koronaviruset gjør at du som ansatt kan bli bekymret med tanke på egen eller andres helse og risiko for alvorlig koronasykdom, det er forståelig. Det er likevel ingen rettigheter i NAV-systemet for fravær fra jobb på grunn av engstelse for nærpersoners helse. Situasjonen krever nå at helsepersonell er tilgjengelig og kan stille på jobb. De nasjonale anbefalingene er sosial distansering, dvs at det forventes at helsepersonell går på jobb og tar nødvendige forholdsregler når dere kommer hjem.

Til deg som er i risikogruppe

Ta kontakt med din leder og fastlege hvis du selv er kronisk syk og mener at du er i risiko for å kunne utvikle alvorlig forløp av koronasykdom. Ved smitteutbrudd på arbeidsplassen din vil arbeidssituasjonen din vurderes tilrettelagt og alternative arbeidsoppgaver vil bli gitt dersom lege vurderer at det er helsemessig påkrevd. 


Forhåndsavtalt ferie og avspasering

I utgangspunktet vil all forhåndsavtalt avspasering og ferie gå som planlagt – og regnes som avviklet i henhold til avtale.

Dette gjelder uavhengig av om en jobber på hjemmekontor eller ordinær arbeidsplass og selv om en har måtte avlyse planlagt feriereise.

Sykdom og pålagt karantene gir ikke grunnlag for å kunne kreve utsatt avspasering, men kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9. Ut over det som fremgår av ferieloven har ikke ansatte rett til å kreve ferien utsatt selv om det ikke lenger er mulig å reise på den ferien som var planlagt.

Der arbeidsgivers behov for spesifikk arbeidskraft/kompetanse tilsier at det er nødvendig at den ansatte jobber, vil avspasering og ferie kunne utsettes. Dette avtales med den enkelte leder.


Smittevern - påkledning og avkledning ved påvist smitte covid-19

Helsenorge.no: Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19)


Påminnelse om taushetsplikten

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenestene har generell taushetsplikt som må overholdes også nå.

Informasjon og opplysninger du får tilgang til gjennom din jobb skal ikke deles videre med mindre det er tjenstlig nødvendig. Opplysninger om kollegaer og pasienter/ brukere som testes for korona-smitte, inkludert testresultater, er taushetsbelagte opplysninger som ikke skal deles.

Brudd på taushetsplikten kan få konsekvenser for arbeidsforholdet ditt i kommunen.

Les mer om taushetsplikten på helsenorge.no.


Informasjon om sykdom og karanteneregler for ansatte i sektor helse og omsorg 

1. Sykdom hos ansatte

Hold deg hjemme hvis du er syk eller har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpusthet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk, sår hals mm.). 

Ungdom og voksne som har fått andre symptomer, for eksempel hodepine, men ellers er i god allmenntilstand, kan se det an litt hjemme. Hvis symptomene raskt går over av seg selv, behøver du ikke nødvendigvis ta en test. Ungdom og voksne som ikke testes, bør være hjemme til de er symptomfrie.

Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.

  • Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116117
  • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113

Test deg for koronavirus hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer, blir vurdert av lege og anbefales testing (selv om du ikke har symptomer), er nærkontakt til en som er bekreftet smittet, eller har ankommet Norge fra et rødt land/ område siste 10 dager. Er du i tvil om du bør testes kan du få svar på koronasjekk.no 

Hold deg hjemme og ta kontakt på kommunens koronatelefon med tanke på testing, eller bestill testing digitalt:

Dersom du har tatt test, skal du holde deg hjemme fram til svar selv om du blir symptomfri i påvente av svaret. Dersom testen var negativ kan du gå å jobb igjen når du føler deg frisk, selv om du fremdeles har noen restsymptomer (f.eks. hoste),

Presiserte testkriterier hos Folkehelseinstituttet finner du ved å trykke på linken:

 2. Karantene- og isolasjonsregler

Hvis du tester positivt blir du kontaktet av smittesporingsteamet og får informasjon om hva som gjelder for deg, blant annet når du kan komme tilbake til jobb.

Vi forholder oss til karantene- og isolasjonsreglene som publiseres ved FHI sine nettsider

 3. Noen vanlig stilte spørsmål og svar

En i hustanden min er forkjølet, kan jeg gå på jobb?

Svar: Ja, du kan gå på jobb hvis den du bor sammen med har "vanlig" luftveisinfeksjon. Unngå nærkontakt (1-2 meter) hvis det er praktisk mulig. Vær nøye med hoste- og håndhygiene hos dem som er syke.

En i husstanden er hjemme i karantene, kan jeg gå på jobb?

Svar: Ja. Unngå nærkontakt (1-2 meter) hvis mulig.

Vi har utført COVID-19-diagstonikk på en pasient. Skal personell som har jobbet med pasienten før isolasjon hjem i karantene?

Svar: Nei, man kan jobbe videre frem til svaret foreligger hvis man ikke får sympromer. Vær, som alltd, nøye med basalt smittevern.


Back to top