Kommunalsjef oppvekst, Åge Rosnes

Kommunalsjef for oppvekst har ansvar for tjenesteyting innen grunnskole, voksenopplæring, barnehage, PPT og kultur.


Kommunalsjefen arbeider tett opp mot politisk nivå og representerer rådmannen i Utvalg for oppvekst. Han leder styringsgruppen for barn og unge – et tverrfaglig organ for å sikre strømløse tjenester til beste for brukerne. I tillegg er han programeier for «Mobbefri oppvekst2020» en storstilt satsning for bedre oppvekstmiljø.

Kommunaloppvekst oppvekst dekker følgende funksjoner:

 • Drift og styring av kommunale barnehager
 • Tilsyn med private barnehager
 • Logopedi
 • Spesialundervisning
 • Bibliotek
 • Kulturskole
 • PPT
 • Undervisning i grunnskole
 • Voksenopplæring
 • UngFlimmer
 • Frivilligsentralen
 • Kulturminner og kultursentre
 • Avdelingen samarbeider særlig med frivillige innen paraplyorganisasjonene i kommunen: Kommunalt foreldreutvalg for skolen, KFU, Idrettsrådet i Askøy, IRA og Askøy Sang
 • og musikksamskipnad, ASM.

Kontaktopplysninger

Kommunalsjef Åge Rosnes
Telefon 56 15 84 73
Mobil 480 18 011
e-post