Hva gjør vi?

Legetjenesten administrerer fastlegeavtaler samt avtaler om turnusleger.

Avdelingen har ansvar for offentlige oppgaver som helsestasjonsleger, sykehjemsleger, sykehjemsoverlege, legevaktleger, smittevernlege og medisinskfaglige rådgivere for akuttmedisin.

Tilbud og tjenester

Ledelse

Leder: Amy Bruvik Næss
Telefon: 56 15 83 22
e-post:

Ledige stillinger