Hva gjør vi?

Folkehelse har lenge vært en satsing for Askøy kommune. I 2015 fikk vi forankret folkehelsearbeidet i kommunens plansystem, og under overskriften «Den helsefremmende øyen», i Kommuneplanens samfunnsdel (2015-2030), står det hvordan Askøy kommune som organisasjon må arbeide for å bli god på forebygging og helsefremming.

Sentralt i arbeidet er:

  • utfordringen med sosial ulikhet i helse
  • helsefremming i et livsløpsperspektiv
  • det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet
  • innbyggernes deltakelse i askøysamfunnet
  • fokus på forebygging for å kunne reparere mindre

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke de faktorer som medfører helserisiko, og styrke de faktorer som bidrar til bedre helse. Målet med et lokalt folkehelsearbeid er å jobbe systematisk for å gi innbyggerne på Askøy god
helse – hele livet.

Ledelse

Folkehelsekoordinatorfunksjonen er lagt til Sektor Familie og inkludering med Sektorsjef Eva Mikkelsen som øverste leder.

Folkehelsekoordinator: Lisbeth Marie Aasebø
Telefon: 457 32 101
e-post:  

Rapporter og dokumenter 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2030 

pdf Sånn har vi det på Askøy - Folkehelseoversikt (2.32 MB)

pdf Statistikk og utviklingstrekk (2.75 MB)

Regional plan for folkehelse – Fleire gode leveår for alle, 2014-2025

Folkehelse og oppvekstpofil

Barnefattigdom

Programkommunar og tiltak - Vestland fylkeskommune

Program for folkehelsearbeid i kommunene - Helsedirektoratet

Lokale folkehelsetiltak – veiviser for kommunen - Helsedirektoratet

Folkehelse - KS

Skal jobbe for trygge og sunne treningsmiljøer - Antidoping Norge

Leve hele livet


Ledige stillinger

Oversikt over alle ledige stillinger i kommunen

Back to top