Hva gjør vi?

Folkehelse har lenge vært en satsing for Askøy kommune. I 2015 fikk vi forankret folkehelsearbeidet i kommunens plansystem, og under overskriften «Den helsefremmende øyen», i Kommuneplanens samfunnsdel (2015-2030), står det hvordan Askøy kommune som organisasjon må arbeide for å bli god på forebygging og helsefremming.

Sentralt i arbeidet er:

  • utfordringen med sosial ulikhet i helse
  • helsefremming i et livsløpsperspektiv
  • det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet
  • innbyggernes deltakelse i askøysamfunnet
  • fokus på forebygging for å kunne reparere mindre

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke de faktorer som medfører helserisiko, og styrke de faktorer som bidrar til bedre helse. Målet med et lokalt folkehelsearbeid er å jobbe systematisk for å gi innbyggerne på Askøy god
helse – hele livet.

Ledelse

Stillingen som folkehelsekoordinator er lagt til Kommunalavdeling oppvekst, med kommunalsjef Åge R. Rosnes som øverste leder.

Folkehelsekoordinator: Lisbeth Marie Aasebø
Telefon: 56 15 85 83
e-post:  

Rapporter og dokumenter

Ledige stillinger

Back to top