Konsultasjonsteam for skolevegring

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) driver et konsultasjonsteam for skolevegring. Her kan skolene henvise i samråd med elev og foresatte. I konsultasjonsteamet blir det gitt veiledning/råd fra ansatte i PPT, Skolehelsetjenesten og Psykologtjenesten. Henvisning skjer via eget skjema som Askøyskolene finner på kommunens interne kvalitetsystem. Her kan du lese mer om Pedagogisk psykologisk tjeneste.


Saksgang

1. Skole og foresatte henviser til skolevegringsteamet ved bruk av eget henvisningsskjema.
2. Foresatte og elev fyller ut kartleggingsskjemaer som fås av skolen.
3. PPT mottar henvisningsskjema og kartlegging og kaller inn skolen til møte, og skolen kaller inn foresatte/elev. 
4. Etter konsultasjon blir det skrevet et referat og eventuelt en ny innkalling til et oppfølgingsmøte rundt eleven. 
 

Ledelse

Leder PPT: Jan H. Heggertveit

Kontaktinformasjon PPT

Telefon: 56 15 84 50
Henvendelser vedr. skolevegringsteamet sendes anonymt til:  
Besøksadresse: Florvågveien 6, 5300 Kleppestø
Postadresse: Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø 

Ansvarlig for Skolevegringsteamet er Ailinn Larm Nilsen 

Back to top