Konsultasjonsteam for skolevegring

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har høsten 2017 opprettet et konsultasjonsteam for skolevegring. Her kan skolene henvise i samråd med elev og foresatte. I konsultasjonsteamet blir det gitt veiledning/råd fra ansatte i PPT, Skolehelsetjenesten og Psykologtjenesten.


Saksgang

1. Skole og foresatte henviser til skolevegringsteamet ved bruk av henvisningsskjema.
2. Foresatte og elev fyller ut kartleggingsskjemaer som fås av skolen.
3. PPT mottar henvisningsskjema og kartlegging og kaller inn skolen til møte, og skolen kaller inn foresatte/elev. 
4. Etter konsultasjon blir det skrevet et referat og eventuelt en ny innkalling til et oppfølgingsmøte rundt eleven. 
 

Ledelse

Leder PPT: Jan H. Heggertveit

Kontaktinformasjon PPT

Telefon: 56 15 84 50 eller  404 07 856
Vi har telefontid fra 09:00 til 11:30 og 12:30 til 15:00
Du kan også nå oss på e-post:  
Besøksadresse: Florvågveien 6, 5300 Kleppestø
Postadresse: Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø 

Ansvarlig for Skolevegringsteamet er Monica Bergene Pettersen.