Hva gjør vi?

Enheten har ansvar for planlegging og utvikling av kommunens fysiske miljø på overordnet nivå via kommuneplan og på detaljnivå via offentlige reguleringsplaner.

Plan og utvikling ivaretar også arbeidsområdene landbruk, skogbruk, miljø, forurensing, akvakultur og kartverk.

Tilbud og tjenester

Kontakt

Telefon: 56 15 82 99

Telefontid

Mandag - fredag klokken 09.00-11.00 og 12.00-14.00

Du kan også kontakte Plan og utvikling ved å sende e-post til 


Rapporter og dokumenter