Hva gjør vi?

Kultur og idrett er kommunens utøvende fagorgan for kultur, idrett og fritid.Kommunen er i sterk vekst og har en unik blanding av urban modernitet og levende kystkultur. Innen kulturfeltet er bl.a. rådgivning, koordinering, saksbehandling og tildeling av økonomisk tilskudd oppgavene til avdelingen.

Fagavdeling kultur og idrett kan tilby mange ulike aktiviteter - ofte i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner; kultur- og fritidsarrangement, formidling av kunst og kultur for barn, ungdom og voksne.


Seksjoner


Tilbud og tjenester


Lag og foreninger i kommunen


Ledelse


Rapporter, skjema og dokumenter

Back to top