Hva gjør vi?

Kultur og idrett er kommunens utøvende fagorgan for kultur, idrett og fritid.Kommunen er i sterk vekst og har en unik blanding av urban modernitet og levende kystkultur. Innen kulturfeltet er bl.a. rådgivning, koordinering, saksbehandling og tildeling av økonomisk tilskudd oppgavene til avdelingen.

Fagavdeling kultur og idrett kan tilby mange ulike aktiviteter - ofte i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner; kultur- og fritidsarrangement, formidling av kunst og kultur for barn, ungdom og voksne.


Seksjoner


Tilbud og tjenester


Lag og foreninger i kommunen

 • Finn ditt lag i kommunen - Søkbar database

Ledelse

 • Fagsjef Gunnar Brynjulfsen
  Telefon 56 15 84 66 - Mobil 970 51 746
  e-post

 • Biblioteksjef Irene Hantveit
  Mobil 402 14 985
  e-post


 • Kulturskolerektor Egil Magnussen
  Telefon 56 15 84 64 - Mobil 970 51 741
  e-post


 • Leder Barn og unge Nina Mathisen
  Telefon 56 15 84 67 - Mobil 905 38 791
  e-post


 • Herdla Museum
  Leder Gunnar Furre
  Telefon 56 15 84 65
  e-post


 • Strusshamn kultursenter
  Daglig leder Trond Berntsen
  Telefon 56 15 81 70 - Mobil 916 92 881
  e-post


 • Rådgiver idrett og nærmiljø Sverre Jokstad
  Telefon 56 15 84 48 - Mobil 952 90 322
  e-post


 • Frivilligsentralen
  Daglig leder Aasa Elise Hamre
  Telefon 56 15 81 24 
  e-post Frivilligsentralen

Rapporter, skjema og dokumenter

Back to top