Hva gjør vi?

Askøy kommune har i dag 164 ordinære sykehjemsplasser fordelt på Kleppestø sykehjem med 97, Ravnanger sykehjem med 20 og Ask bo- og omsorgssenter med 47 plasser.
Tjenesten gir tilbud til både somatisk syke, personer med funksjonshemmelse og personer med en demensutvikling.

Tilbud og tjenester


Ledelse

Helse- og omsorgssjef Anne Kjersti Drange 

Telefon 56 15 82 51 

Mobil 970 51 727 

e-post


Sykehjemsoverlege: Ingvil Austbø

 e-post


Leder for institusjon: Turid Vigrestad 

Telefon 56 15 59 03 

Mobil 905 38 769 

e-post

Telefon til Kleppestø sykehjem: 56 15 59 00


Leder Ravnanger sykehjem: Gun Maria Mangs Leirvåg

Telefon 457 39 259

e-post 

Telefon til Ravnanger sykehjem 56 15 86 00


Hva koster det?

Ledige stillinger

Back to top