Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest er en kunnskapssatsing i kommunenes helse- og omsorgstjenester.
11 kommuner og 7 forskningsinstitusjoner samarbeider om å styrke forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling i tjenestene – for at innbyggerne kan få de beste kunnskapsbaserte tjenestene.


Askøy kommune er representert ved rådmann Venneslan og personell fra Helse og Omsorgsektoren. 

Les mer om Kunnskapskommunen og forskningshenvendelser på Kunnskapskommunens nettsider.

Back to top