Hva gjør vi?

Målsettingen for Askøy kommune er på en helhetlig og offensiv måte å møte utfordringene som følger av å bli rammet av en kreftsykdom. 

Kommunen har et godt tjenestetilbud for kreftpasienter gjennom hele sykdomsforløpet, fra diagnosetidspunkt til lindrende og palliativ behandling.

Tjenesten har også ansvar for å bygge opp kompetanse og gi veiledning til annet helsepersonell og å utvikle gode rutiner og systemer rundt kreftomsorgen.

Askøy kommune har to kreftkoordinatorer som kan

  • koordinere og tilrettelegge i hverdagen for kreftsyke og pårørende
  • samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene
  • være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende

Tjenesten


Kontakt


Rapporter og dokumenter


Ledige stillinger

Back to top