Formål

Psykologtjenesten tilbyr psykiske helsetjenester til barn, unge og voksne med milde til moderate psykiske vansker. Hjelpen gis i form av individuell oppfølging, gruppetilbud, eller assistert selvhjelp for de over 16 år og voksne. Vi tilbyr en tidsavgrenset oppfølging over 6-10 konsuultasjoner. Vi tilbyr også foreldreveiledning og spesielt for barn er det naturlig at foreldre/foresatte er en aktiv del av oppfølgingen.   

Høsten 2020

Fra 1. august vil Psykologtjenesten bli en del av "Origo Askøy, livsmestring, psykisk helse og rus. Flere tjenester vil inngå i den nye enheten, bl.a. tidligere Rus og psykisk helsetjeneste for voksne, samt ungdomskontaktene, familieveiledere og Trygg start-tiltaket, som alle tidligere var organisert i Familiehelsetjenesten. I løpet av høsten vil en utforme tjenestene og tiltakene i Origo Askøy, og informere om dette på nettsidene. Det arbeider i høst 3 psykologspesialister og 2 psykologer i tjenesten, ved siden av lederen for Origo Askøy som er psykologspesialist Lill Skaar Lura. I tillegg har vi 1 psykologstudent i klinisk praksis 5 dager i uken og 1 psykologstudent som arbeider i 20 % stilling. Vi vil så snart som mulig informere om hvilke kurs- og gruppetilbud som blir arrangert høsten 2020. 

Tilbud og tjenester

  • Avgrenset individuell samtaleterapi eller foreldreveiledning 
  • Grupper og kurs for ulike psykiske vansker
  • Hjelp til selvhjelp
  • Veiledning og konsultasjon hos psykolog for fagpersoner i kommunen
  • Forebygging og undervisning om psykisk helse og selvhjelp på forespørsel

    Les mer om Psykologtjenestens tilbud og henvisningsskjema.

Ledelse

Leder, Psykologspesialist Lill Skaar Lura 
Telefon: 408 06 179

E-post

Ta gjerne kontakt med oss per  for generelle spørsmål, men husk at e-post ikke er egnet til å sende sensitiv informasjon. 


Vedlegg :

Back to top