Hva gjør vi?

Jordmortjenesten tilbyr svangerskapskontroll.
Det tilbys helseundersøkelser, veiledning, opplysningsarbeid og samlivs- og foreldreveiledning.

Gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor. Vi er her for å skape faglig, individuelle og trygge rammer i svangerskapet og hjelper til med råd for fødsel, barseltid og amming.

Vi tilbyr råd, veiledning og oppfølgning både enkeltvis, parvis og i grupper.

Jordmortjenesten tilbyr fødsel- og ammekurs for førstegangs gravide, samt ettersamtale til de som har behov.

For å få time hos jordmor, anbefales det å ta tidlig kontakt med Jordmortjenesten


Tilbud og tjenester


Ledelse

  • Avdelingsleder Linn Grøndal Rebnord - Telefon: 56 15 83 09 - e-post:  

Kontakt oss

  • Besøksadresse: Helsetunet, Kleppevegen 17
  • Åpent mandag til fredag mellom kl. 08:00 og 15:30.
  • Telefon:56 15 83 09 eller 409 03 793- e-post:
  • Telefontid mandag til torsdag mellom kl. 08:30 til 12:15 og fra kl. 13:00 til 14:00.
    Fredagene har vi stengt.


Back to top