Hva gjør vi?

Familiehelsetjenesten driver forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en av kommunens fremste arenaer for å sikre at barna utvikler seg på beste måte.

Kvinner har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor. Derfor plikter kommunen å gi tilbud om oppfølging hos jordmor.


Tilbud og tjenester


Ledelse

Enhetsleder Familiehelsetjenesten: Kristin Occhipinti - Telefon: 56 15 83 09 / 472 37 258- e-post:

Avdelingsleder Jordmortjenesten: Linn Grøndal Rebnord - Telefon 936 29 466 -epost: 

Avdelingsleder skolhelsetjenesten barneskole: Anne-Linn Haugland Knutsen - Telefon: 907 40 509 - epost: 

Avdelingsleder skolehelsetjenesten ungdomsskole og videregående og HFU: Anne Birkelid - Telefon 958 43 144 - e-post: