Hva gjør vi?

I Askøy kommune har vi et godt og brukertilpasset barnehagetilbud med stort mangfold. Vi har 9 kommunale og 18 private barnehager.

Kommunen har plikt til å tilby plass til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. lov om barnehager § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Barnehage er lokal barnehagemyndighet og skal veilede og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. lov om barnehager § 8.


Tilbud og tjenester


Ledelse

Barnehagesjef:

Ann-Iren Larsen

Telefon: 56 15 84 72 / 970 51 899

e-post:

Leder for avdeling for pedagogiske støttetjenester:

Marit Fjeldsbø Lundberg

Telefon 56 15 84 75 / 477 52 135

e-post:

Øvrige ansatte:

Birte Berntsen - Rådgiver

Telefon 56 15 84 87 / 416 18 587

e-post:

 

Ina Therese Vetås - Merkantil konsulent

Telefon 56 15 89 73

e-post:


Rapporter og dokumenter


Ledige stillinger

Back to top