Hva gjør vi?

I Askøy kommune har vi et godt og brukertilpasset barnehagetilbud med stort mangfold. Vi har 9 kommunale og 17 private barnehager.

Kommunen har plikt til å tilby plass til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. lov om barnehager § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Barnehage er lokal barnehagemyndighet og skal veilede og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. lov om barnehager § 8.


Tilbud og tjenester


Ledelse

Barnehagesjef:

Ann-Iren Larsen
Telefon: 56 15 84 72
Mobil: 970 51 899
e-post:

Leder for avdeling for pedagogiske støttetjenester:

Marit Fjeldsbø Lundberg
Telefon 56 15 84 75
477 52 135
e-post:

Øvrige ansatte:

Birte Berntsen - Rådgiver
Telefon 56 15 84 87
416 18 587
e-post:

Ina Therese Vetås - Merkantil konsulent
Telefon  56 15 86 35 
940 09 079
e-post:


Rapporter og dokumenter

Vedtekter for Askøy kommunes barnehager

Temaplan barnehage 2018-2021

Handlingsplan for overgang barnehage - skole

Rutiner overgang barnehage-skole

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene

Handlingsplan IKT Kommunale barnehager 2016 –2020

Krise- og beredskapsplan

Plan for barnehageutbygging 2014- 2030

Språkstimulering i barnehagen - Veileder

Plan for veiledning av nye barnehagelærere

Når foreldre ikke bor sammen - Veileder

Brosjyre Kloke grep om gratisprinsippet i barnehager og skoler


Ledige stillinger

Oversikt over alle ledige stillinger i kommunen

Back to top