Hva gjør vi?

I Askøy kommune har vi et godt og brukertilpasset barnehagetilbud med stort mangfold. Vi har 8 kommunale og 17 private barnehager.

Kommunen har plikt til å tilby plass til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. lov om barnehager § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Sektor barnehage er lokal barnehagemyndighet og skal veilede og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. lov om barnehager § 8.


Tilbud og tjenester


Ledelse

Barnehagesjef:

Ann-Iren Larsen
Mobil: 97 05 18 99
E-post:

Leder for avdeling for pedagogiske støttetjenester

Marit Fjeldsbø Lundberg
Mobil: 477 52 135
E-post:

Øvrige ansatte

Ina Therese Vetås - Merkantil konsulent
Telefon: 56 15 86 35
Mobil: 94 00 90 79
E-post:

Birte Berntsen - Rådgiver
Mobil: 41 61 85 87
E-post:

Ann-Iren Solberg
Mobil: 95 43 94 33
E-post:

Tove Karlsen - Rådgiver
Mobil: 95 11 77 23
E-post:

Siw Kleiven - Rådgiver
Mobil: 94 00 23 82
E-post:


Vedtekter for Askøy kommunes barnehager

Back to top