Om selskapet

Selskapet ble stiftet 12. november 2009. Under selskapets vedtekter § 3 står det at selskapets formål er:

"Kjøp, forvaltning og utvikling av fast eiendom i Askøy Kommune, herunder også gjennom underliggende eiendomsselskaper".


Ledelse


Datterselskaper

Askøy kommunale eiendomsselskap AS eier to datterselskaper. Dette er Haugland Næringspark AS og Strusshamn Næringsbygg AS.

  • Haugland Næringspark AS er eiendommen Ravnangervegen 325 på Haugland, Bussgarasjen. Etter kommunestyrevedtak skal det etableres brannstasjon/beredskapssenter på eiendommen. Hordaland Fylkeskommune har leiekontrakt for Bussvirksomhet på eiendommen til 1.1.2021.
  • Strusshamn Næringsbygg AS består av eiendommen Lyngneset 20, Strusshamn, Viksund eiendommen. Leietaker på eiendommen er Askøy Båtsenter. Høsten 2011 ble det varslet oppstart av ny reguleringsplan for eiendommen. Formålet med reguleringsplanarbeidet er omregulering av eiendommen fra industri til kombinert bolig/næringsformål.

Dokumenter

 

Back to top