Rentesikringsinstrumenter

Tall i hele 1000 kroner
Rentebytteavtaler / motpartBeløpBetalerForfallFormål
Nordea 200.000 NIBOR Januar 2018 Rentesikring
Nordea 50.900 NIBOR April 2018 Rentesikring
Nordea 100.000 NIBOR Mars 2019 Rentesikring
Nordea 41.000 NIBOR Mai 2019 Rentesikring
Nordea 100.000 NIBOR Desember 2019 Rentesikring
Nordea 112.000 NIBOR Mars 2020 Rentesikring
Nordea 58.000 NIBOR Juni 2024 Rentesikring
Nordea 130.000 NIBOR Desember 2026 Rentesikring
Nordea 44.000 NIBOR Mars 2028 Rentesikring
Nordea 150.000 NIBOR September 2029 Rentesikring
Nordea 42.000 NIBOR Juni 2031 Rentesikring
Nordea 70.000 NIBOR Desember 2033 Rentesikring
Nordea 200.000 NIBOR Mai 2036 Rentesikring
Nordea 240.000 NIBOR Mars 2037 Rentesikring
Nordea 150.000 NIBOR September 2039 Rentesikring
Nordea 150.000 NIBOR September 2041 Rentesikring

Alle rentebytteavtalene er ment å holdes til forfall og er forankret i kommunens finansreglement.


 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017

Back to top