1.Note 6 a og 6 b

Note 6a - Salg og kjøp av finansielle anleggsmidler

Tall i tusen

Salg/innløsning

Beløp

Aker Solutions ASA 12/19/NO0010661051 8.154
Aurskog Sparebank 14/ NO0010721699 4.830
Austevoll Seafood ASA 12/18 4.151
Bamle og Langesund Sparebank 13/-NO0010675002 3.021
Bonheur ASA 14/19 4.892
BW Offshore Ltd.15/20 NO0010740111 3.592
Color Group AS 15/20-NO0010737133 3.098
Color Group AS 17/12-2015/2020-NO0010767635 3.092
Color Group AS FRN 180912 3.146
DNB bank ASA FRN 19.01.2027-NO0010782386 5.000
Eidevik Offshore asa 13/18 3.290
Exmar NV 14/17 3.879
Gjensidige Bank ASA 15/NO0010744295 9.742
Haugesund Spb 12/ NO0010650187 3.028
Høeg LNG Holdings Ltd. 2017/2022 FRN - NO001 0782949-Nordea 4.000
Høeg LNG Holdings Ltd. FRN 01.02.2022 - NO001 0782949-DNB 3.000
Klepp Sparebank 13/ - NO0010682396 2.019
Nordea Bank Finland 13/18 - NO0010672447 4.220
Norsk Gjenvinning/VV Holding 2014/2019 No001 0714033 12.055
Ocean Yield 15/20/NO0010734965/DNB 1.982
Ocean Yield 15/20/NO0010734965/Nordea 3.963
Ocean Yield AS 16/21 NO0010774417 ( Danske Bank) 2.972
Ocean Yield AS 16/21 NO0010774417 (Nordea) 2.972
Ocean Yield ASA FRN 26.03.2019 - NO001 0708316 4.004
Pareto - NO0010790066 5.000
Protector Forsi ASA 17/PERP FRN C HYBRID (Nordea)NO0010790066 6.000
Sandnes Sparebank 14/ 2.930
Scatec Solar AS - 19.11.2018 NO0010752298 5.034
Selbu Sparebank 13/ NO0010673130 2.011
Ship Finance International L 14/19 FRN C NO 0010705742 4.893
Ship FInance International Limited FRN 19.03.2019 2.936
Sognekraft AS, Sert 16/3-2017 NO0010759772 10.001
Sparebank 1 Boligkreditt AS/NO0010745920 9.808
Spb 1 Nordvest 12/ NO0010663065 2.017
SPB.1 BV 14/,NO0010722077, NORDEA 4.837
Stolt-Nielsen Limited FRN 18.03.2021 2.816
Stolt-Nielsen Ltd.15/20 /NO0010733819/DNB 2.965
Stolt-Nielsen Ltd.15/20/NO0010733819/Nordea 2.965
Stolt-Nilsen Limited 14/21-NO0010705551 3.754
Storebrand Liv AS FRN 2014/D116 4.830
Storebrand Livsforsikring AS 15/ No0010732464/Nordea 10.045
Storebrand Livsforsikring AS 15/N00010732464/DNB 4.018
Teekay -LNG Partners 15/20-NO 0010735731 DNB 3.796
Teekay LNG Partners L.P. 15/20/NO0010735731/Nordea 3.796
Teekay Offshore Partners L.P. 14/19 1.690
Teekay Offshore Partners L.P.13/18 - NO0010670128 4.469
Total innløsning i regnskapsåret 204.711
Kjøp Beløp
Austevoll Seafood ASA 17/23 - NO001 0797491 2.500
Bonheur ASA FRN 24.05.2022 (DNB) NO0010793565 5.000
DNB bank ASA FRN 19.01.2027-NO0010782386 5.000
Entra ASA FRN - NO0010811649 3.000
Haugesund Sparebank FRN Perp Call 17/22 - NO001 0796550 2.000
Holberg Norge 10.000
Høeg LNG Holdings Ltd. 2017/2022 FRN - NO001 0782949-Nordea 4.000
Høeg LNG Holdings Ltd. FRN 01.02.2022 - NO001 0782949-DNB 3.000
Norsk Hydro ASA - NO0010809635 - DNB 2.000
Norsk Hydro ASA -NO0010809635 - Nordea 2.000
OBOS -banken AS FRN perp Call 18.05.2022 (DNB) NO0010792492 3.000
Pareto - NO0010790066 5.000
Protector Forsi ASA 17/PERP FRN C HYBRID (Nordea)NO0010790066 6.000
SPB Vest Fondsobligasjon2047/evigvarende-NO-001 0786031- Nordea 5.500
Yara International FRN - NO0010811979 5.000
DNB Teknologi - NO0010337678 3.000
Nordea Bank AB 2017/2022 - NO0010809437 2.000
Skandiabanken ASA FRP NO0010786759 02.03.2022 2.000
Nordea Verdi Norge 10.000
Sparebanken 1 Nord Norge 17 / NO0010789712 2.500
Totale kjøp i regnskapsåret 82.500

2.Note 6 b - Forskutteringer og utlån

Balanseposten Utlån inkluderer i tillegg forskutteringer til Hordaland fylkeskommune og utlån til aksje-selskaper. Oversikt over disse følger nedenfor:

Note 6 B - Forskutteringer og utlån

Tall i tusen kroner

Forskutteringer

Balanseført per 31. 12.

Fylkeskassereren i Hordaland 6.923
Totale forskutteringer i regnskapsåret 6.923
Utlån Balanseført per 31. 12.
Askøy Kommunale Eiendomsselskap 86.744
Overformynderiet F-sak 22/11 172
Totale utlån i regnskapsåret 86.915

Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top