Note 5 - Finansielle anleggsmidler

SelskapAntallPålydendeBalanseført verdi per 31. 12.Eierandel
KLP. egenkapitalinnskudd     5.130.901  
Sambandet Vest *)     885.750 18,75%
Askøy Kommunale Eiendomsselskap     100.000 100,00%
Askøy Bompengeselskap AS     120.000 40,00%
Nipatunet Borettslag 10 100 1.000  
Strand borettslag 2 12.900 25.800  
AL Biblioteksentralen 13 300 3.900  
Trigger Jobb AS 132 1.000 132.000 62,60%
BIR a/s 3.380 1.000 3.380.000 6,74%
BKK a/s 3.516 35.000 123.060.000 2,48%
BKK a/s (kraftfondet) 150 35.000 11.972.981  
Nedre Kleppe grunneigarlag     140.931 15,43%
Business Region Bergen 36 1.000 36.000  
Lien Eiendomsselskap AS     9.149.050 100,00%
Bergen og Omland Havn AS     500.000 5,00%
Sum     154.638.313  

 *) Eierkommuner: Askøy. Meland. Lindås. Radøy. Austrheim. Wimoh Invest AS. BKK AS. Etablert i 2010.


 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017

Back to top