Note 18 - Mellomværende med KF/kommunelov § 27

Tall i tusen kroner

Askøyhallene KF 20162017
  Kortsiktige fordringer 42 157
  Annen kortsiktig gjeld 1 2
       
Askøy Kirkelige Fellesråd   2015 2016
  Kortsiktige fordringer    
  Annen kortsiktig gjeld 0 0

Note 19

Askøy kommune deltar i et § 27 samarbeid om Hordaland interkommunale arkiv. Eierandelen i 2016 var 4,61 %.

Askøy kommune deltar i et § 27 samarbeid med 33 kommuner. Driftsassistansen i Hordaland- vann og avløp IKS (DIHVA), 5,60 %.


Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017

Back to top