Askøy kommune Visjon

Tett på utviklingen – tett på menneskene

Visjon


«Tett på utviklingen – tett på menneskene» er kommunens visjon. Den favner to viktige hovedtrekk ved kommunen. Det ene er at Askøy vil være en kommune preget av vekst og utvikling, det andre er ønsket om å være et varmt samfunn med gode levekår.

Askøy kommune ligger i en region i vekst nær storbyen Bergen, og er attraktiv både for bosetting og næringsetablering. Etter tusenårsskiftet har Askøy vært blant de raskest voksende kommunene i landet, og andelen av barn og unge er betydelig høyere enn gjennomsnittskommunen. Det ventes fortsatt betydelig befolkningsøkning i årene fremover. Om de siste årene viser en trend, vil den være noenlunde stabil på omtrent to prosent.

Kommunen ønsker å ta en aktiv rolle i utviklingen, og være tett på når det gjelder å ta styring og ha påvirkning. Dette gjelder både for boligutbygging, næringsetablering, infrastruktur og samfunnsutvikling.

Viktige områder for samfunnsutviklingen er å utvikle Kleppestø til et levende sentrum og møteplass; Strusshamn til et område som kan beskrives som fortid i levende live, og Herdla som et unikt natur- og opplevelsesområde.

Å være et varmt samfunn med gode levekår innebærer å ha et godt oppvekstmiljø og et rikt kulturliv, folk som bryr seg om – og tar vare på hverandre. Befolkningen holder seg frisk og tar vare på egen helse blant annet ved å bruke mulighetene som ligger i nærheten til sjøen og naturen.

Ved å være tett på og tilstedeværende, kjenner kommunen behovene og skaper dialog. Gjennom å oppfylle visjonen kan politikere og administrasjon sammen sikre trygge og gode levekår og utviklingsmuligheter for innbyggere og næringsliv.

Verdier

Gjennom en medvirkningsbasert prosess har organisasjonen samlet seg om fire felles verdier.

Raus

  • Vi har respekt for hverandre
  • Vi er imøtekommende og løsnings-orienterte

Interessert

  • Vi er nysgjerrig på det andre kan, tenker og mener
  • Vi er flinke til å lytte før vi konkluderer

Modig

  • Vi våger å tenke nytt og langsiktig
  • Vi står for det vi har blitt enige om

Kompetent

  • Vi er stolte over det vi kan
  • Vi er profesjonelle i alt vi gjør

Grafisk profil

Kommunens virksomhet betyr mye for mange, og det er viktig for oss å være synlig tilstede og gjenkjennelige både for innbyggerne på Askøy og i samfunnet ellers. Det skal den grafiske profilen hjelpe oss med. Den nye logoen er basert på en enkel form; trekanten. Øyen, med fjellet i midten, speiler seg i vannet. Askøy ligger støtt og tåler vær og vind.

Profilens mønster bygger på trekanten og er fleksibelt, bruksvennlig og står godt sammen med logoen som har samme vinkel. Profil-fargen er en miks av det frodige, grønne på Askøy, og sjøen vi er omgitt av.

Kommunikasjonsstrategi

«God kommunikasjon er muligheten vi har her og nå, til å skape en god relasjon»

Vi ønsker at våre verdier også skal komme til uttrykk i måten vi kommuniserer på, både overfor omverdenen og oss selv. Stikkord for vår kommunikasjonsstrategi er sterkere, stoltere og synligere. Gjennom definerte strategier og tiltak ønsker vi å bygge et godt omdømme og bli en kommune alle snakker om.

 


 

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top