Fakta om Askøy

Innbyggertall: 29 071 Gjennomsnittlig befolkningsvekst de siste 5 årene er på 1,62 %. 
Gjennomsnittsalder: 36,51 år Største bredde: Cirka 10 km (Askeneset – Hanøy)
Areal: 100 km2 Største lengde i luftlinje: Cirka 23 km (Florvågøen – Skansen)

 

Aldersfordeling

 

Årlige befolkningsendringer

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

 

Back to top