Strektegninger av mange mennesker i ulike farger

Vi trenger din hjelp til å gjøre kommunen bedre. Derfor opprettet vi et innbyggerpanel i 2021. Det benyttes jevnlig til spørreundersøkelser blant deltakerne, men vi ønsker enda flere deltakere.

Digitale spørreundersøkelser

Innbyggere som er med i panelet blir invitert til å delta i undersøkelser om lokalsamfunnet og våre tjenester, og du deltar kun i det som interesserer deg.

Med innbyggerpanelet ønsker vi å prøve ut nye former for innbyggersamarbeid, slik at synspunkter om eget liv i kommunen kommer bedre fram. Vi håper dette kan gjør at innbyggerne i større grad vil:

  • gi uttrykk for sine meninger
  • bidra til kommunens utvikling
  • utøve innflytelse i saker som betyr noe for den enkelte

Les mer om ulike undersøkelser som allerede er gjennomført, og meld deg inn om du syns det er interessant:

Back to top