Kleppestø barneskole

Skolestarten er en av de store milepælene i livet, en dag mange vil huske for alltid. Jeg ønsker alle elever en minnerik første skoledag, og en god skolegang i askøyskolen gjennom 10 år med grunnskole.

De fleste ansatte i askøyskolene er lærere, men i sektor skole arbeider det også ledere, fagarbeidere, spesialpedagoger og andre yrkesgrupper som sammen jobber for god kvalitet i opplæringen gjennom fokus på elevens læring og utvikling.

Opplæringsloven med forskrift er de viktigste styringsdokumentene for skolen. Jeg oppfordrer foreldre om å sette seg inn i lovverket for skolen, og i læreplanen som beskriver hva elevene skal lære på skolen. Læreplanen inneholder også en overordnet del, som utdyper verdigrunnlaget i opplæringens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen.

Samarbeidet mellom hjem og skole er limet i elevens læring og utvikling. Askøyskolen er avhengig av et tett samarbeid med foreldrene for å lykkes med å nå målene i lov og forskrift. Ingen kjenner barna bedre enn foreldrene, innsikten som dere har om barnet har stor betydning for læringsarbeidet til eleven på skolen. Jeg oppfordrer derfor foreldrene til å være aktive i dialogen med skolen, og stille på møteplasser som skolen inviterer til. Dersom dere foreldre prioriterer skolen i en travel hverdag, vil barnet ditt trolig gjøre det samme.

Foreldre har stor mulighet for å gjøre en positiv forskjell for skolen. Gjennom å engasjere seg i skolens organ for medvirkning og utvikling, som foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) eller i samarbeidsutvalget (SU), kan du delta i et samarbeid som styrker skolen som læringsarena for ditt og andre sine barn. Det er en samfunnsnyttig, framtidsrettet og ikke minst hyggelig dugnad å involvere seg i barnas skolegang og fremtid.

På vegne av Askøy kommune vil jeg ønske elever og foreldre velkommen til skolestart!

Vennlig hilsen fra
Anne-Merete Mærli Hellebø
Skolesjef


 Les mer om skolestart i Askøyskolen her.

Back to top