Bilde av et vann

Alle som jobber med Vann og avløp på Askøy er takknemlig for innsatsen innbyggerne har lagt ned for å redusere vannforbruket. Enten det har vært å ikke la vannet renne mens du pusser tenner, ikke vannet plenen eller badet i sjøen istedenfor i bassenget i hagen.

Dette har gjort det mulig å levere trygt og godt drikkevann hele perioden.

Bakgrunn for vannsparingen

Vi hadde en fin, varm og tørr vår og sommer. Det er nok de fleste glade for. Ulempen er at slikt ofte gjør at vi må innføre vannsparing. Det er ikke det at vi går tom for vann, men når alle bruker mye vann samtidig (for eksempel vanning av hage med spreder), så er det utfordrende å få nok vann ut til alle husstander.

Hvordan ser magasinene ut nå?

Fremdeles er ingen av magasinene fylt opp, men vi håper at den siste tids regnvær, sammen med en forhåpentligvis litt fuktig høst, vil hjelpe.

Arbeid på demningen i Kleppedammen

Det har i hele sommer blitt overført vann fra Askevann til Ingersvann og videre til Kleppevannet. Overføringen til Kleppevann måtte stoppes en periode nå på høsten siden det var behov for lav vannstand i kilden under arbeid med demningen.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har kommet med nye skjerpede krav og det er derfor fra tid til annen stor aktivitet oppe ved dammen.

Back to top