Fra i dag 7. juli innfører vi forbud mot hagevanning med slange, vannspreder og fylling av badebasseng. Vanning kan gjøres med kanne om nødvendig. Restriksjonene gjelder inntil videre.

Vi opplever en stor økning i vannforbruket hver sommer på grunn av hagevanning og fylling av store bassenger. For at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk, må kommunen innføre vanningsbegrensninger.

Forbudet gjelder:

 • Vanning med fast spreder.
 • Vanning med ubetjent slange.
 • Vanning med dryppvanningsanlegg.
 • Fylling av store badebasseng.

Lavere trykk og dårlig leveringssikkerhet

Når forbruket øker kraftig tømmes høydebassengene. Høydebassengene skal blant annet stabilisere trykket på nettet. Når de blir nedtappet blir trykket ustabilt, og kapasiteten til å opprettholde en god vannforsyning blir svekket. Dette kan igjen føre til at abonnenter i perioder mister vannet. Et høyt vannforbruk kan i verste fall være kritisk for drikkevannsforsyningen. Ustabil vannforsyning kan også ha svært negative effekter utover vannforsyningen f. eks. ved en brannslukking. 

Alle kan bidra

Vi håper at alle kan være med på å redusere vannforbruket slik at vannkilder og vannbehandlingsanlegg får mindre belastning og at nok vann med god kvalitet kan leveres gjennom hele sommeren. Ytterligere tiltak vil bli vurdert om nødvendig.

Råd om hagevanning

Norsk Vann har utarbeidet en rekke gode råd om hagevanning, som vil bidra til å redusere vannforbruket i tørre og varme perioder:

 • Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker
 • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning
 • Ta vare på regnvannet i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster
 • Led takvannet inn i busker eller blomsterbed
 • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet
 • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt
 • Det er viktig at plenen din får nok vann når du vanner. Såkalt skvettvanning fører til grunt rotsystem og tørkesvak plen. Eldre plener på dyp jord klarer seg med ei rotbløyte hver 14. dag. Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann. Om du setter en boks e.l. på plenen, kan du lett finne ut når plenen har fått nok vann
 • Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet

Eksempel på vannforbruk:

En familie på 4 bruker i gjennomsnitt ca 500-600 liter vann pr døgn. Dersom du har en hagespreder med normalt trykk i 3-4 timer tilsvarer dette et vannforbruk på 2500-3000 liter, altså 4-5 ganger normalt husholdningsforbruk. Vannbehandlingsanlegg kan ikke dimensjoneres for å tåle slike belastninger, ettersom det er svært få dager i året at behovet for så store mengder vann oppstår. Å produsere drikkevann for å vanne plen er verken bærekraftig eller miljøvennlig.

Her har vi samlet noen tips som kan bidra til lavere vannforbruk:

 • Ha en mugge med kaldt vann i kjøleskapet. Da unngår du å måtte la vannet renne til det blir kaldt.
 • Ta en kjapp dusj istedenfor å fylle badekaret.
 • Sett på vaskemaskin og oppvaskmaskin kun når de er fulle.
 • Det er ikke nødvendig å la vannet renne når du pusser tennene.
 • Samle opp regnvannet, og bruk det til hagevanning.
 • Reparer eventuell lekkasje så raskt som mulig.

Back to top