Bilde av vaksineglass med to sprøyter oppi

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer personer som anbefales en 3. dose har og hvilke medisiner de bruker.

Vi oppfordrer personer som bruker de immundempende medisinene som er i oversikten om å ta kontakt med koronatelefonen (56 15 57 57), så de kan få vaksine så raskt som mulig.

Hvem gjelder det?

Se oversikt over hvilke pasienter og medisiner det gjelder før du bestiller time, for å forsikre deg om at du vil få tilbudet:

Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar

Hva må jeg ta med for å få vaksinen?

  • Sjekk om du har fått brev fra behandlende lege om dette. Ta med deg dette brevet
  • Personer med autoimmun sykdom som bruker ett eller flere av følgende immundempende medisiner i den alfabetiske listen kan altså oppsøke kommunens vaksinasjonstilbud med dokumentasjon på at du bruker et slikt preparat. Dette kan gjøres ved at du tar med:
    • vanlig ID i tillegg til resept eller selve forpakningen med påskrift som viser at du er bruker av medisinen.

Hvordan får jeg time?

  • Du kan ringe koronatelefonen og bestille time: 56 15 57 57
  • Du kan møte til drop-in vaksinetime på brannstasjonen på Haugland 22. september 2021 fra klokken 15.00
    • Husk å ta med dokumentasjon på sykdom/preparat (se over)

Les mer om vaksine: https://askoy.kommune.no/koronavaksine

Back to top