Syv personer som står oppstilt under en prisutdeling

Askøy har fått tre nye miljøfyrtårn, og vi er stolte av næringslivet vårt! Under kommunstyremøtet 23. mars ble prisen delt ut.

Strenge krav

Miljøfyrtårnvirksomheter må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårn. Virksomhetene har blant annet skrevet under på at de skal varsle Miljøfyrtårn ved åpne avvik fra offentlig myndighet eller fra sertifiseringskriteriene.

Kravene og sertifiseringsarbeidet omfatter miljøaspektene:

  • energi
  • avfall
  • transport
  • innkjøp
  • arbeidsmiljø

Virksomhetene skal gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø, og det å ha gjennomført miljøfyrtårn-sertifisering vil ofte være et konkurransefortrinn for virksomhetene.

Virksomhetene og de ansatte har gjort en god innsats, og miljø-arbeidet fortsetter i virksomhetene med årlige rapporteringer. Gratulerer med Miljøfyrtårnsertifikat og lykke til med det videre arbeidet!

 

loading...
Miljøsaneringsutstyr Norge AS

Bedriften driver med salg av utstyr til saneringsbransjen. De vesentligste varene som kjøpes inn er maskiner/utstyr og forbruksartikler til bruk ved arbeid med asbest.

Bedriften har en policy for virksomhetens arbeid innen klima, miljø og arbeidsmiljø. Bedriften arbeider med kartlegging av sosial bærekraft i oppstrøms verdikjede og har vært bevisst i valg av hovedleverandør.

Det er laget en instruks for avfallshåndtering og ombruk. Det er også laget en plan for lagerstyringssystem og bedriften skal jevnlig ta stilling til om noe kan gjøres bedre innen klima, miljø og arbeidsmiljø.

SPZ Bil AS

SPZ fører detaljhandel med kjøp, salg og utleie av biler og motorsykler, samt reparasjon og vedlikehold av biler og motorsykler.

Virksomheten har kartlagt sine leverandørers miljøledelsessystem (miljøfyrtårn, ISO eller EMAS), de har innført avfallsplan og en Avfalls- og ombruks-instruks.

Virksomheten arbeider for å redusere reisevirksomhet og transport. Risikovurderinger er utført, og det er laget en liste over miljøtiltak.

Virksomheten er i to ulike lokaler, og byggene har energiattest og det føres oversikt over strømforbruk. Miljøfyrtårn-rapportering er vist i HMS-årshjulet til bedriften.

Anlegg Vest AS

Anlegg Vest AS driver som grunnentreprenør.

Virksomheten har blant annet utarbeidet en miljøpolicy, en overordnet risikovurdering, en kildesorteringsinnstruks og en varslingsplan for uønskede hendelser.

De har levert inn eksempel på massedisponeringsplan for masser (både rene masser og forurensede masser), og en plan for håndtering av uønskede plantearter.

 

Back to top